Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 30.8.2016

Finanssipakotteet

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 28.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1430 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 22.8.2016 tekemä päätös ja muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luettelossa mainitun yhden henkilön tietoja. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 9.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1347 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 3.8.2016 tekemä päätös ja lisätään kaksi henkilöä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevaan luetteloon. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Irak

Komission 21.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1398 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.8.2016 tekemä päätös ja poistetaan kaksi yhteisöä asetuksen (EY) N:o 1210/2003 liitteestä III. Liitteessä lueteltujen henkilöiden ja yhteisöjen varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, jos ne on siirretty Irakin ulkopuolelle ennen 22.5.2003.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Iran

Komission 17.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1375 täydennetään asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteitä I ja III lisäämällä niihin vastaavuustaulukot neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (kaksikäyttötuoteasetus) mukaisille luokitusnumeroille.  Liite I sisältää ydinalan viejämaiden ryhmän (NSG) luetteloon sisältyvät tavarat, joiden vientiin liittyvän rahoituksen  tarjoaminen on luvanvaraista.  Liitteessä III luetellaan ohjusteknologian valvontajärjestelyn (MTCR) luetteloon sisältyvät tavarat, joiden vientiin liittyvän rahoituksen tarjoaminen on kiellettyä.  Lisäksi täytäntöönpanoasetuksella tehdään teknisiä täsmennyksiä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä VIIB olevaan luetteloon grafiitista, raakametalleista ja puolivalmisteista, joiden vientiin liittyvän rahoituksen tarjoaminen on luvanvaraista.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf) 


Vienti- ja tuontirajoitteet

Iran

Komission 17.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1375 täydennetään asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteitä I ja III lisäämällä niihin vastaavuustaulukot neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 (kaksikäyttötuoteasetus) mukaisille luokitusnumeroille. Liite I sisältää ydinalan viejämaiden ryhmän (NSG) luetteloon sisältyvät tavarat, joiden vienti ja tuonti ja joihin liittyvän teknisen avun ja välityspalveluiden tarjoaminen on luvanvaraista. Liitteessä III luetellaan ohjusteknologian valvontajärjestelyn (MTCR) luetteloon sisältyvät tavarat, joiden vienti ja tuonti ja joihin liittyvän teknisen avun ja välityspalveluiden tarjoaminen on kiellettyä. Lisäksi täytäntöönpanoasetuksella tehdään teknisiä täsmennyksiä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä VIIB olevaan luetteloon grafiitista, raakametalleista ja puolivalmisteista, joiden vienti ja joihin liityvän teknisen avun ja välityspalvelujen tarjoaminen on luvanvaraista.  

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf) 


Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös