Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 25.8.2016 | Suomen suurlähetystö, Teheran

Iranin ICT-sektorin kaupalliset mahdollisuudet

Iranissa on aktiivinen tietoliikennemarkkina-sektori, ja maan nuori väestö on hyvin innokas uuden teknologian käytössä. Sanktioiden poistuessa ICT-markkinoille odotetaan lisää ulkomaalaisia investointeja. Iranin ICT-markkinat tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille mm. mobiilipelien- ja palveluiden, mobiilikaupankäynnin kuten verkkokaupan sekä sähköisten maksujärejestelmien kehittämisessä.

Iranin taustaa

Iran on yksi maailman resurssirikkaimmista maista, josta löytyy runsaasti öljyä, kaasua ja erilaisia mineraaleja. Maan talous on monipuolinen - yli 40 teollisuuden alaa on listautunut Teheranin arvopaperipörssiin. Ostovoimalla mitattuna Iranin talous on maailman 18. suurin. Iranin kehittynyt infrastruktuuri sekä henkinen pääoma takaavat vahvan perustan nousevalle tieto- ja teknologiapohjaiselle yhteiskunnalle.

Iranissa on yli 80 miljoonan kuluttajan kotimaan markkinat ja yhteys koko Lähi-idän alueen yli 300 miljoonan kuluttajan markkinoille. Lähi-idän alueet muodostavatkin erinomaisen alustan Iranin ei-öljypohjaiselle viennille. Iran sijaitsee strategisesti lähellä Eurooppaa, Venäjää ja koko Gulfin kukoistavaa markkina-aluetta. Iran on myös riittävän lähellä suurinta osaa Aasiaa kaupankäynnin kannalta.

Tietoliikennemarkkinat on Iranin taloudelle erittäin merkityksellinen sektori  ja muodostaa yhden maan suurimmista ei-öljypohjaisista tulovirroista. Nuori ja korkeasti koulutettu väestö on aktiivinen teknologiapalveluiden käytössä, ja iranilaiset ovat nopeita omaksumaan uusia viestintämuotoja.

Vaikka Iranissa ei ole pääsyä esimerkiksi Facebookiin ja Twitteriin, iranilaiset ovat aktiivisia sosiaalisen median käytössä. Telegram ja Instagram ovat Iranissa varsin suosittuja, ja kyselyjen mukaan jopa yli puolet iranilaisista käyttää aktiivisesti ulkomaalaisia SOME-verkostoja.

ICT-alaa kehitetään aktiivisesti

Kansainväliset sanktiot ovat luonnollisesti hidastaneet ulkomaalaisten yritysten investointihalukkuutta Iranin ICT-markkinoille. Nyt kun sanktioita on alettu purkamaan on kuitenkin odotettavissa että kiinnostus tätä potentiaalisesti hyvin tuottoisaa markkina-aluetta kohtaan kasvaa.

Iranin ICT-sektoria kehitetään jatkuvasti ja alalle toivotaan nyt lisää ulkomaalaisia investointeja. Yksi investointien painopiste on ollut tietoliikenteen infrastruktuurin laajentaminen ja parantaminen.

Vaikka laajakaistaverkon kattavuus on Iranissa vielä suhteellisen alhaisella tasolla, on sen laajentaminen käynnissä. Iranissa ollaan ottamassa käyttöön kuituverkostoa, tavoitteena 8 miljoonaa uutta asiakasta vuoteen 2020 mennessä.

Päivitetty 7.10.2016

Takaisin ylös