Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 19.8.2016 | Suomen pääkonsulaatti, Shanghai

Shanghain viisivuotissuunnitelman tavoitteena tehdä kaupungista maailman johtava innovaatiokeskus

Kiinan sosialistisen markkinatalouden erityispiirteisiin kuuluu edelleen viisivuotissuunnitelmien laatiminen hallinnon eri tasoilla. Kansallisen tason kolmastoista viisivuotissuunnitelma (2016-2020) julkistettiin keväällä2016, minkä jälkeen provinssit ja paikallishallinnon eri tasot ovat täsmentäneet omia tavoitteitaan ja visioitaan.

Shanghain suunnitelmassa korostuu visio tehdä kaupungista maailman johtava innovaatiokeskus vuoteen 2020 mennessä, ja luoda tarvittavat hallinnon rakenteet sitä varten. Tavoitteena on myös kehittää sääntelyä markkinaehtoisemmaksi ja lakiperustaisemmaksi. Visiona on edelleen tehdä Shanghaista "neljän keskus" eli kansainvälisen talouden, rahoituksen, kaupan ja merenkulun keskus. Kaupunkia luonnehditaan suunnitelmassa kansainväliseksi metropoliksi sosialistisin piirtein.

Pääkonsulaatti
Shanghain katukuva
"sosialistinen markkinatalous kiinalaisin ominaispiirtein", Shanghain katukuva pääkonsulaatin lähistössä

Palvelusektorin osuus Shanghain taloudesta tulisi ylittää 70% seuraavan viiden vuoden sisällä ja innovaatioiden osuus palvelusektorista tulisi olemaan 20% vuoteen 2020 mennessä. Innovaatioiden osalta prioriteetit ovat taas finanssisektorin, vihreiden teknologioiden ja korkean jalostusasteen innovaatioissa. Kaupungin hallinto tulee myös keskittymään institutionaalisiin reformeihin, jotka edesauttavat tätä kehitystä. Tutkimukseen ja kehitykseen tullaan jatkossakin satsaamaan yli 3,5% Shanghain BKT:sta. Tavoitteena on myös houkutella huippuosaamista kaupunkiin alueen ulkopuolelta, myös kansainvälisiä asiantuntijoita.

Tätä kehitystä tullaan koordinoimaan paremmin synergioiden saamiseksi ja kaupungin väestön kokoa tullaan rajoittamaan pitämällä se alle 25 miljoonassa. Maaseudun ja kaupunkiväestön kuilua halutaan kaventaa ja ns. hukou-asuinpaikkajärjestelmän ehtoja selkiyttää niin, että siirtotyöläisille annetaan paremmat mahdollisuudet päästä osaksi sosiaaliturvajärjestelmää Shanghaissa.

Shanghain viisivuotissuunnitelma osoittaa perinteisten talouskasvupainotteisten suunnitelmien sijaan erityistä asukaslähtöistä ajattelua. Suunnitelman laatimisvaiheessa käytettiin eri kanavia asukkaiden tarpeiden kartoittamisessa ml. nettikysely kaupungin virallisen sosiaalisen median tilin avulla. Kysely-tulosten perusteella Shanghain asukkaiden suurimmat huolenaiheet kohdistuivat terveydenhuoltoon, julkiseen liikenteeseen, ympäristöön, ruokaturvallisuuteen ja vanhusten hoitoon.

Asukkaiden hyvinvointi, elämänlaatu, elintaso ja –ympäristö saavatkin erityishuomiota uusimmassa suunnitelmassa. Pakottavat kvantitatiiviset mittarit erityisesti liittyen väestön rakenteeseen, maakäyttöön ja ympäristöön asettavat kunniahimoisia tavoitteita muutoksille.

ChinaFotoPress
Sumuinen kaupunki
Shanghain pilvenpiirtäjät saastesumun peitossa

Kaupunkisuunnittelutasolla uudet teemat kuten kompakti kaupunki, älykäs kaupunki ja terve kaupunki ovat nousseet esille. Näiden teemojen hahmottamisessa on käytetty vertailukohteina kansainvälisiä suuria kaupunkeja kuten New York, Lontoo ja Tokyo.

Pääkonsulaatti
kaupunkisuunnittelu
Shanghai pienoismallina kaupunkisuunnittelumuseossa

Viisivuotissuunnitelmien merkitys nyky-Kiinassa on toinen kuin suunnitelmatalouden aikaan (Kiinan ensimmäinen viisivuotissuunnitelma laadittiin vuonna 1953). Yleisesti ottaen ne heijastavat hyvin hallituksen prioriteetteja ja asettavat suuntaviivoja politiikan teolle. Shanghain viisivuotissuunnitelma on pidetty pioneerimaisena ja otettu sinänsä hyvin vastaan, joka tapauksessa käytännön toteutus määrää lopulta suunnan. Panostus vihreään teknologiaan ja innovaatioihin on varmasti aitoa ja poliittinen tahtotila kehitykseen on olemassa. Sosiaalisektorin kehittämisen osalta ilmeinen tarve on huomattu, mutta yhtäkkiset muutokset voisivat tulla kalliiksi ja olla ennakoimattomia, joten reformit niiden osalta hoidettaneen maltillisesti.

Pääkonsulaatti
rakennusboomi1
Huima kehitysvauhti jatkuu joka tapauksessa

Jan Wahlberg, pääkonsuli,

Ding Ma, Team Finland koordinaattori,

Suomen Shanghain pääkonsulaatti

Päivitetty 19.8.2016

Takaisin ylös