Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 6.8.2016

Finanssipakotteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 6.8.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1341 ja asetuksella (EU) 2016/1333 kielletään rahoituksen ja rahoitustuen myöntäminen niihin tavaroihin ja teknologiaan liittyen, jotka sisältyvät YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 4.4.2016 julkaisemaan täydentävään luetteloon tavaroista ja teknologioista, jotka voisivat edistää Pohjois-Korean ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Asetukseen (EY) N:o 329/2007 lisättyä liitettä I g tullaan täydentämään komission täytäntöönpanoasetuksella.

Lisäksi neuvoston asetuksella täsmennetään varainsiirtomenettelyä koskevaa säännöstä.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)

Libya

Neuvoston 6.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1340 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1334 täsmennetään tunnistetietoja kahden henkilön osalta, jotka sisältyvät neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä IV sekä asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.  Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 6.8.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1341 ja asetuksella (EU) 2016/1333 kielletään niiden tavaroiden ja teknologian vienti ja tuonti, jotka sisältyvät YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 4.4.2016 julkaisemaan täydentävään luetteloon tavaroista ja teknologiasta, jotka voisivat edistää Pohjois-Korean ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Lisäksi kiellettyä on luettelon tavaroihin ja teknologiaan liittyvän teknisen avun ja välityspalveluiden tarjoaminen ja hankkiminen. Asetukseen (EY) N:o 329/2007 lisättyä liitettä I g tullaan täydentämään komission täytäntöönpanoasetuksella.

Lisäksi neuvoston päätöksellä ulotetaan alusten pääsyä jäsenvaltioiden satamiin koskeva kielto koskemaan myös Pohjois-Korean lipun alla purjehtivia aluksia.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Libya

Neuvoston 6.8.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/1340 täsmennetään tunnistetietoja kahden henkilön osalta, jotka sisältyvät neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä II olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Luettelossa mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)


Päivitetty 5.8.2016

Takaisin ylös