Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 20.7.2016

Finanssipakotteet

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 20.7.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1173 ja asetuksella (EU) 2016/1165 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 23.6.2016 hyväksymä päätöslauselma 2293 (2016). Päätöksellä ja asetuksella muutetaan kriteerejä, joiden perusteella henkilöitä ja yhteisöjä voidaan pakotekomitean päätöksen mukaisesti asettaa rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi päätöksellä ja asetuksella tehdään eräitä muutoksia niihin perusteisiin, joiden nojalla voidaan poiketa Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistuvasta aseisiin liittyvän rahoituksen tarjoamisen kiellosta.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)

Terrorismin vastaiset pakotteet

Neuvoston 14.7.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1136 ja täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1127 vahvistetaan puolen vuoden välein tehtävän määräaikaistarkastelun tulokset. Niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luetteloon, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ei tehdä muutoksia. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso päätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 10.7.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1113 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 5.7.2016 tekemä päätös ja poistetaan yksi henkilö asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevasta luettelosta. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 20.7.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1173 ja asetuksella (EU) 2016/1165 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 23.6.2016 hyväksymä päätöslauselma 2293 (2016). Päätöksellä ja asetuksella tehdään eräitä muutoksia niihin perusteisiin, joiden nojalla voidaan poiketa Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistuvasta asevientikiellosta sekä aseisiin liittyvän teknisen avun ja välityspalvelujen tarjoamisen kiellosta.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Kongon demokraattinen tasavalta

Neuvoston 20.7.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1173 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 23.6.2016 hyväksymä päätöslauselma 2293 (2016). Päätöksellä muutetaan kriteerejä, joiden perusteella henkilöitä ja yhteisöjä voidaan pakotekomitean päätöksen mukaisesti asettaa rajoittavien toimenpiteiden kohteeksi.  Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso päätös (pdf)


Päivitetty 19.7.2016

Takaisin ylös