Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 5.7.2016

Ulkoistettua perheenyhdistämishakemusten vastaanottoa pilotoidaan Ankarassa

Tiedote 131/2016
5.7.2016

Ulkoministeriö on asettanut 4. heinäkuuta perheenyhdistämishakemusten vastaanoton ulkoistamisen pilottiprojektin. Ulkoistettu perheenyhdistämishakemusten vastaanotto pyritään aloittamaan Suomen Turkin-suurlähetystössä Ankarassa marras-joulukuussa 2016.

Oleskeluluvan hakijan kannalta ulkoisen palveluntarjoajan käyttäminen selkeyttää ja nopeuttaa palvelua. Suomen kannalta muutos antaa mahdollisuuden vastaanottaa oleskelulupahakemuksia joustavammin ja tehokkaammin.

Vuoden 2015 loppupuolella nopeasti lisääntyneiden turvapaikkahakemusten käsittelyruuhkan purku on edennyt Maahanmuuttovirastossa (Migri) tuntuvan lisäresursoinnin myötä ripeästi. Jotta Suomen edustustoverkko lähtömaissa ja -alueilla selviää näin syntyvästä merkittävästä perheenyhdistämishakemusten ja perhesidehaastattelujen aiheuttamasta lisätyömäärästä, ulkoministeriö pyrkii löytämään teknisen ja toiminnallisen ratkaisun tilanteeseen. Edustustojen henkilökunnan lisääminen tai nykymalli, jossa edustusto hoitaa kaikki prosessiin liittyvät valmistelevat tehtävät, ei ole mahdollista.

Oleskelulupahakemus on mahdollista jättää myös ulkoiselle palveluntarjoajalle 1.6.2015 voimaan tulleen ulkomaalaislain muutoksen perusteella. Tämä mahdollisuus on tarpeen erityisesti silloin, kun hakijoita on paljon.

Ulkoisen palveluntarjoajan tehtävät ovat luonteeltaan teknisiä ja avustavia. Ne eivät sisällä harkinta- tai päätöksentekovaltaa. Ulkoisella palveluntarjoajalla on oikeus periä oleskelulupahakemuksen vastaanottamisesta kohtuullinen palvelumaksu, jonka suuruus määritetään erikseen palveluntarjoajan ja ulkoasiainministeriön välillä.

Tähän mennessä tunnistettuja ulkoistettavia perheenyhdistämishakemusprosessin osia ovat: asiakkaiden yleinen neuvonta, ajanvarauspalvelut (hakemuksen jättöä sekä mahdollista haastattelua varten), maksun kerääminen, perheenyhdistämishakemusten vastanotto ja hakemustietojen syöttö, liitteiden skannaus, biometristen tunnisteiden kerääminen, hakijan valokuvaaminen ja allekirjoitusnäytteen otto hakemuksen sähköistä jatkokäsittelyä varten sekä videoitse toteutettavien haastatteluiden tekninen järjestäminen ja niiden koordinointi haastattelijoiden (UM/Migri) kanssa. Edelleen selvitetään mahdollisuutta toteuttaa kevennetyllä prosessilla hakijan omatoiminen DNA-näytteenotto.

Projektissa hyödynnetään viisumihakemusten vastaanoton ulkoistamisesta, siihen liittyvien toimintojen sähköistämisestä sekä paikkariippumattoman viisumikäsittelyprosessin kehittämisestä ja toiminnasta saatuja kokemuksia.

Lisätietoja: kansalaispalvelupäällikkö Pasi Tuominen puh. 040 5788 185.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 5.7.2016

Takaisin ylös