Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 3.7.2016

Finanssipakotteet

Ukrainan tilanne

Venäjä. Neuvoston 2.7.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1071 jatketaan Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2017 asti. Rajoittavilla toimenpiteillä kielletään eräiden merkittävien venäläisten julkisomisteisten rahoituslaitosten sekä eräiden sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivien venäläisyritysten rahoittamiseen osallistuminen.

Katso päätös (pdf)

ISIL-järjestö (Daesh) ja al-Qaida -järjestö

Komission 1.7.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1063 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 24.6.2016 tekemä päätös ja muutetaan yhdeksän asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevassa luettelossa mainitun tahon tietoja. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)

Komission 24.6.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1018 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 20.6.2016 tekemä päätös ja poistetaan yksi henkilö asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I olevasta luettelosta. Luettelossa mainittujen henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Ukrainan tilanne

Venäjä. Neuvoston 2.7.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1071 jatketaan Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31.1.2017 asti. Puolustustarvikkeiden vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä on kielletty.  Lisäksi kiellettyä on kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vienti Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettuja sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Kaksikäyttötuotteiden vienti on kiellettyä myös sellaisille erikseen listatuille yrityksille, jotka valmistavat tuotteita sekä siviili- että sotilaskäyttöön.  Vientirajoituksia kohdistuu myös tiettyihin öljyn etsintään ja öljyntuotantoon liittyviin tuotteisiin ja palveluihin.

Katso päätös (pdf)


Päivitetty 2.7.2016

Takaisin ylös