Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 29.6.2016

Evaluointi: Indonesian energia- ja ympäristöhanke (EEP, Energy and Environment Partnership Programme)

Indonesiassa toteutettiin vuosina 2011–2014 kahdenvälinen kehitysyhteistyöhanke, joka kehitti Indonesian energia- ja ympäristösektoria. Loppuevaluoinnin mukaan EEP-toimintaa tulisi jatkaa muissa osissa maailmaa, sillä hyvin johdettuna se voi suomalaisten käytäntöjen ohjeistamana auttaa köyhyyden vähentämisessä, ilmaston muutoksen vastaan kamppailussa ja naisten osallistamisessa.

Evaluoinnissa nousi esiin myös kriittisiä huomioita, jotka keskittyivät muun muassa teknisen valvonnan puutteeseen ja heikkojen hanke-esitysten hyväksymiseen.

EEP-ohjelman katsotaan tuottavan hankkeita, jotka ovat esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Vaikka EEP Indonesia oli rajoittuneempi kuin muut EEP-ohjelmat, se osoitti konseptin pätevyyden. Useat EEP Indonesian käynnistämät hankkeet jatkuvat edelleen ja niiden odotetaan tuottavan suurta hyötyä.

EEP Indonesian tavoitteina oli mahdollistaa ihmisille uusiutuvan energian käyttö, löytää parannuskeinoja energian saatavuuteen, vähentää kasvihuonepäästöjä, parantaa energian jakelua sekä kaupallisten että yhteisöllisten toimien kautta ja vaikuttamaan käytöntöihin sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Täten se pyrki saavuttamaan konkreettisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristön tilaa parantavia tuloksia.

Suomen ulkoasiainministeriö toteutti hankkeen yhteistyössä Indonesian energia- ja kaivosministeriön uusiutuvan energian ja energian säästön -osaston kanssa. Projektin rahoitus suunnattiin hankkeisiin Keski-Kalamantanin ja Riaun provinsseissa.

Hankkeen loppuevaluoinnin teki EPDR consulting Ltd. Loppuevaluoinnin tarkoituksena on arvioida projektin tavoitteiden kehitystä ja analysoida niitä syitä, jotka selittävät hankkeen saavutuksien onnistumiset, epäonnistumiset ja kestävyyden. Evaluoinnilla  pyritään myös määrittämään, mitä projektista on mahdollista oppia.

Suomella on käynnissä olevia EEP-hankkeita Mekongin alueella sekä Afrikassa.

pdfFinal Evaluation of the Energy and Environment Partnership Program in Indonesia (EEP) (englanniksi, 3367 kt)

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.6.2016

Takaisin ylös