Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 24.6.2016

Finanssipakotteet

Ukrainan tilanne

Krim ja Sevastopol. Neuvoston 19.6.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/982 jatketaan Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23.6.2017 saakka. Investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä. Tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on myös kiellettyä.

Katso päätös (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Liberia

Neuvoston 22.6.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/994 ja asetuksella (EU) 2016/983 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 25.5.2016 hyväksymä päätöslauselma 2288 (2016) Liberian tilanteeseen liittyvän asevientikiellon lopettamisesta ja kumotaan yhteinen kanta 2008/109/YUTP ja neuvoston asetus (EY) N:o 234/2004. Henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuneet finanssipakotteet ja matkustusrajoitteet kumottiin 6.10.2015 voimaan tulleella neuvoston päätöksellä (YUTP) 2015/1782 ja asetuksella (EU) 2015/1776.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)

Ukrainan tilanne

Krim ja Sevastopol. Neuvoston 19.6.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/982 jatketaan Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta asetettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23.6.2017 saakka. Rajoittavilla toimenpiteillä kielletään Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tuotteiden tuonti. Lisäksi on kiellettyä viedä Krimille tai Sevastopoliin sellaisia keskeisiä laitteita ja teknologiaa, joita käytetään liikenteen, televiestinnän ja energian alan infrastuktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen taikka öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen. Kiellettyä on myös edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen samoin kuin edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen. Rajoittavilla toimenpiteillä kielletään myös matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa.

Katso päätös (pdf)


Päivitetty 23.6.2016

Takaisin ylös