Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 11.6.2016

Finanssipakotteet

Norsunluurannikko

Neuvoston 11.6.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/917 ja asetuksella (EU) 2016/907 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 28.4.2016 hyväksymä päätöslauselma 2283 (2016) Norsunluurannikkoon kohdistuvien pakotteiden poistamisesta ja lisäksi poistetaan EU:n autonomiset rajoittavat toimenpiteet kumoamalla neuvoston päätös 2010/656/YUTP ja asetus (EY) N:o 560/2005. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olleiden henkilöiden ja yhteisöjen varat oli jäädytettävä ja näille oli kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi kiellettyä oli kaupan käyminen eräillä joukkovelkakirjoilla ja arvopapereilla.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Norsunluurannikko

Neuvoston 11.6.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/917 ja asetuksella (EU) 2016/907pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 28.4.2016 hyväksymä päätöslauselma 2283 (2016) Norsunluurannikkoon kohdistuvien pakotteiden poistamisesta ja lisäksi poistetaan EU:n autonomiset rajoittavat toimenpiteet kumoamalla neuvoston päätös 2010/656/YUTP ja asetus (EY) N:o 174/2005. Puolustustarvikkeiden ja kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvien välineiden vienti Norsunluurannikolle oli kiellettyä.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Norsunluurannikko

Neuvoston 11.6.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/917 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 28.4.2016 hyväksymä päätöslauselma 2283 (2016) Norsunluurannikkoon kohdistuvien pakotteiden poistamisesta ja lisäksi poistetaan EU:n autonomiset rajoittavat toimenpiteet kumoamalla neuvoston päätös 2010/656/YUTP. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olleiden henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tuli estää.

Katso päätös (pdf)


Päivitetty 10.6.2016

Takaisin ylös