Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 29.5.2016

Finanssipakotteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 29.5.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/849 ja asetuksella (EU) 2016/841 säädetään uusista EU:n rajoittavista toimenpiteistä. Samalla kumotaan neuvoston päätös 2013/183/YUTP ja korvataan se uudella päätöksellä. Päätöksellä laajennetaan kaupalle myönnettävää rahoitustukea koskevia rajoituksia kieltämällä jäsenvaltioiden myöntämä julkinen rahoitustuki Pohjois-Korean kanssa käytävää kauppaa varten. Säädöksillä kielletään pohjoiskorealaisten tahojen investoinnit kaupalliseen toimintaan unionin alueella samoin kuin yhteisyritysten perustaminen Pohjois-Korean kiellettyyn toimintaan tai kaivos-, jalostamo- ja kemianteollisuuteen osallistuvien tahojen kanssa ja omistusosuuksien hankkiminen niissä sekä tällaiseen toimintaan liittyvien investointipalvelujen tarjoaminen. Yli 15 000 euron suuruiset varainsiirrot Pohjois-Koreaan ja Pohjois-Koreasta kielletään ilman UM:n ennakolta myöntämää lupaa ja 15 000 euron suuruiset ja sitä pienemmät varainsiirrot ovat sallittuja vain asetuksessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)

Syyria

Neuvoston 29.5.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/850 jatketaan Syyrian tilanteen johdosta määrättyjen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 1.6.2017 asti. Lisäksi päätöksellä ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/840 poistetaan kaksi henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I ja asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luettelosta niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, sekä muutetaan 17 henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja.

Katso päätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Vienti- ja tuontirajoitteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 29.5.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/849 ja asetuksella (EU) 2016/841 säädetään uusista EU:n rajoittavista toimenpiteistä. Samalla kumotaan neuvoston päätös 2013/183/YUTP ja korvataan se uudella päätöksellä. Säädöksillä kielletään öljytuotteiden ja ylellisyystuotteiden tuonti Pohjois-Koreasta. Pohjoiskorealaisten lentoyhtiöiden liikennöimien tai Pohjois-Koreasta peräisin olevien ilma-alusten lentoonlähtö, laskeutuminen ja ylilento jäsenvaltioiden alueella kielletään. Lisäksi kielletään Pohjois-Korean omistamien tai liikennöimien alusten tai sellaisten alusten, joiden miehistöstä vastaa Pohjois-Korea tai jotka ovat kieltäytyneet tarkastuksesta, päästäminen satamaan.

Katso päätös (pdf)
Katso asetus (pdf)

Libya

Neuvoston 24.5.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2016/816 ja komission 25.5.2016 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/819 pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston alaisen pakotekomitean 12.5.2016 tekemä päätös, jolla poistetaan yksi alus päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä V ja asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä V olevasta luettelosta niistä aluksista, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

Katso täytäntöönpanopäätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Syyria

Neuvoston 29.5.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/850 jatketaan Syyrian tilanteen johdosta määrättyjen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa vuodella 1.6.2017 asti. Lisäksi päätöksellä poistetaan kaksi henkilöä päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevasta luettelosta niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä, ja muutetaan 17 henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso päätös (pdf)


Päivitetty 28.5.2016

Takaisin ylös