Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiskirjeet, 21.5.2016

Finanssipakotteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 20.5.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/785 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/780 lisätään 18 henkilöä ja yksi yhteisö päätöksen 2013/183/YUTP liitteessä II ja asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteessä V olevaan luetteloon niistä henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi muutetaan kahta henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat on jäädytettävä ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. 

Katso päätös (pdf)
Katso täytäntöönpanoasetus (pdf)


Matkustusrajoitteet

Pohjois-Korea

Neuvoston 20.5.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/785 lisätään 18 henkilöä päätöksen 2013/183/YUTP liitteessä II olevaan luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi muutetaan kahta henkilöä koskevia tietoja. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Katso päätös (pdf)


Päivitetty 20.5.2016

Takaisin ylös