Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 3.5.2016

Vapaus vaakalaudalla

Vapaa tiedonvälitys on entistä enemmän uhattuna EU:ssa, sen lähialueilla ja kaikkialla maailmassa. Viimeisimpiä esimerkkejä tästä ovat tukahduttava lainsäädäntö, toimittajiin kohdistuva väkivalta sekä valtion valvoman propagandan ja harhaanjohtavien tietojen levittäminen. Sen lisäksi, että toimenpiteet rajoittavat toimittajien työtä ja uhkaavat heidän henkeään, ne samalla kaventavat kansalaisten yhteiskunnallista osallistumista horjuttaen demokratian varsinaista perustaa.

Painovapauslain täyttäessä tänä vuonna 250 vuotta Ruotsi ja Suomi toimivat yhteistyössä edistääkseen pyrkimyksiä puolustaa ilmaisun- ja tiedonvälityksen vapautta Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tiedonvälityksen vapaus taattiin Ruotsissa ja Suomessa 250 vuotta sitten, kun Ruotsin eduskunta hyväksyi maailman ensimmäisen painovapauslain. Prosessiin vaikutti voimakkaasti Anders Chydenius -niminen Ruotsin eduskunnan jäsen, joka oli kotoisin nyky-Suomen Kokkolasta. Laki vapautti kaikki painetut julkaisut sensuurilta ja takasi julkisen pääsyn virallisiin asiakirjoihin ja oikeuden poliittiseen keskusteluun. Sen lisäksi että painovapauslaki puolusti ilmaisunvapautta, se on vaikuttanut perustavalla tavalla nykyaikaisten ja innovatiivisten pohjoismaisten yhteiskuntiemme kehittymiseen.

Kun laki nyt täyttää 250 vuotta, suremme sitä, että ne perusoikeudet ja -vapaudet, joita sillä ryhdyttiin  turvaamaan, ovat eri puolilla maailma enenevässä määrin uhattuina. Demokratiaa ja oikeusvaltiokehitystä heikennetään, ihmisoikeuksia rikotaan ja näiden periaatteiden yleismaailmallinen luonne kielletään monissa paikoissa. Näiden haasteiden ytimessä mediamaisema on uhattuna. Tukahduttava lainsäädäntö kohdistuu toimittajiin ja ihmisoikeuspuolustajiin. Jotkut maat käyttävät jatkuvasti enemmän voimavaroja räikeän propagandan ja harhaanjohtavien tietojen levittämiseen. Toimittajia pelotellaan, uhkaillaan, tapetaan ja vainotaan. Syylliset saatetaan aivan liian harvoin vastaamaan teoistaan. Monissa tapauksissa kostoa ja uhkailua pelkäävät toimittajat ja tiedonvälityksen ammattilaiset ajautuvat itsesensuuriin.

Tämän takia on tärkeä vahvistaa pyrkimyksiä, joilla edistetään ilmaisun- ja tiedonvälityksen vapautta, samoin kuin tuetaan medialukutaitoa ja vapaata ja riippumatonta mediaa kaikkialla maailmassa.

Monet kansainväliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa heikentyvästä mediaympäristöstä. ETYJin mediavaltuutettu, joka on olennainen instituutio tällä alalla, on useaan otteeseen ilmaissut huolensa median vapauden tilasta ETYJin alueella.

Hiljattain perustettu EU:n strateginen viestintätiimi on toistuvasti paljastanut venäläistä propagandaa ja harhaanjohtavaa tietoa, joka ei koske ainoastaan totuuden vääristämistä ja vaikuttamista julkiseen mielipiteeseen. Se näyttää myös määrätietoiseti pyrkivän heikentämään varsinaista objektiivisen tiedon käsitettä, jolloin se saa kaiken tiedon näyttämään vääristyneeltä tai poliittisen vallankäytön välineeltä. Tällainen propaganda ja harhaanjohtaminen uhkaa viedä pohjan luottamukselta mediaan ja instituutioihin ja edistää verkossa leviäviä kaikukammioita, joissa salaliittoteorioiden ja puolitotuuksien avulla käytetään ylivaltaa vastustajia ja toimittajia vastaan.  Tämä murentaa yleistä luottamusta instituutioita kohtaan, joille demokraattiset yhteiskunnat on rakennettu. Sen takia me toimimme yhteistyössä Pohjoismaiden ja Balttian maiden kanssa kouluttaaksemme toimittajia tutkivan journalismin alalla ja tukeaksemme vapaata ja riippumatonta mediaa alueilla, joita harhaanjohtava tiedonvälitys ja propaganda erityisesti koskevat.

Mediamaisema muuttuu nopeasti, luoden ilmaisunvapaudelle ja median vapaudelle sekä mahdollisuuksia että haasteita.  Monissa maissa on jo siirrytty perinteisistä sanomalehdistä ja TV:stä digitaalisiin jakelukanaviin. Internet ja sosiaalinen media antavat ihmisille valtaa harjoittaa mielipiteen- ja ilmaisunvapauttaan ja oikeuttaan saada tietoa. Tänä päivänä me kaikki olemme teknologian kehityksen ja sosiaalisen median ansiosta potentiaalisia 'toimittajia'. Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä silloin kun harjoitetaan oikeutta ilmaista oma mielipide.

Uusi teknologia voi toimia demokratiakehityksen mahdollistajana. Samalla teknologiaa voidaan käyttää levittämään propagandaa ja harhauttavia tietoja. Kriittinen ajattelu ja lähdekritiikki ovat tässä yhteydessä tärkeitä. Medialla on keskeinen rooli palikoiden yhdistämisessä niin, että kansalaiset voivat itse arvioida, mikä on totta, mikä ei.

Pohjoismaat eivät ole missään nimessä turvassa, vaan ilmaisunvapauteen kohdistuva uhka koskee myös niitä. Vihapuhe ja radikalisoituminen erityisesti verkossa ovat koko ajan lisääntyvä huolenaihe myös meillä.

ISIL (Daesh) käyttää sosiaalisessa mediassa kuvia äärimmäisestä väkivallasta vaikuttaakseen julkiseen mielipiteeseen ja kiihottaakseen yhteiskuntiamme, jotta radikalisoituminen lisääntyisi ja se saisi värvättyä mukaan lisää ihmisiä. Yleinen tapa lähettää sosiaalisen median kautta kuvia ja videoita julmasta väkivallasta ja teloituksista synnyttää pelkoa ja lisää polarisaatiota yhteiskunnissamme ja samalla ruokkii entisestään ääriliikkeiden kerrontaa.

Ruotsin ja Suomen painovapauslain 250-vuotisjuhla muistuttaa meitä pitkästä tiestä, jonka olemme kulkeneet ilmaisuvapauden edistämisessä. Sen perusteella, mitä muualla maailmassa on tapahtunut, on selvää, että nyt ei ole aika lopettaa. Ruotsin ja Suomen hallitukset sitoutuvat työskentelemään entistä kovemmin ja yhteistyössä median edustajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ilmaisunvapauden edistämiseksi kaikkialla maailmassa.

Timo Soini, Suomi
Margot Wallström, Ruotsi

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.5.2016

Takaisin ylös