Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 20.4.2016

Ohjelman suunnittelu

Kuvaus

Kehitysyhteistyötä koskevassa maaohjelmassa Suomen ja Tansanian kahdenväliselle kehitysyhteistyölle on suunniteltu kaksi päätulosaluetta: 1) hyvä hallinto 2) työllistävä ja kestävä talouskasvu. Keskeiset yhteistyön muodot ovat ohjelma- ja projektituki. Suunnittelumäärärahalla pyritään parantamaan Suomen harjoittaman kehitysyhteistyön toimeenpanoa ja laatua. Määrärahalla katetaan Suomen ja Tansanian välisen kehitysyhteistyön valmisteluun,arviointiin ja seurantaan liittyviä kustannuksia, avunantajien yhteistyön edistämiseen sekä erillisiin selvityksiin, evaluointeihin, kokouksiin ja koulutuksiin liittyviä kustannuksia sekä rahoitetaan yhteistyöhön liittyviä matkoja ja vierailuja.

Rahoituspäätös 20.4.2016

300 000 €

Kohdemaa

Tansania

Toimiala

Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

naiset

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28221702

Tunnus

UHA2016-002015

Luotu

18.4.2016

Sivua muokattu

25.4.2016

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Varainmyöntöesitys

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös