Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 7.4.2016

EU-maiden suurlähettiläät huolestuneita Thaimaan kehityksestä

Tiedote 62/2016
7.4.2016

Suomen Bangkokin-suurlähettiläs Kirsti Westphalen tapasi tänään muiden EU-maiden kollegoiden kanssa Thaimaan ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri Panyarak Poolthupin.

"Thaimaan uudesta perustuslaista äänestetään elokuussa tänä vuonna.  Suurlähettiläät ilmaisivat huolensa sen johdosta, että erilaisten mielipiteiden esittäminen on nyt kiellettyä", Kirsti Westphalen sanoo.

Suurlähettiläät pyysivät Thaimaan sotilashallintoa ylläpitämään sanan- ja mielipiteenvapauden periaatteita, sekä sallimaan kaikkien äänien tulla kuulluiksi.

He korostivat tapaamisessa, että näiden periaatteiden ylläpitäminen on erityisen tärkeää tulevan kansanäänestyksen kannalta. Vain silloin äänestystä voidaan pitää Thaimaan koko kansan tahdon vapaana ja rehellisenä ilmaisuna, ja sen tulos voidaan sellaisena hyväksyä.

Huoli sananvapauden rajoituksista

Suurlähettiläät korostivat, että Thaimaan sotilashallinnon käyttämä asennekoulutus on vastoin sanan- ja mielipiteenvapauden periaatteita. Erittäin huolestuttava kehityssuunta on hallituksen viimeaikainen ilmoitus jatkaa asennekoulutuksen käyttöä yhä pidempinä ajanjaksoina niitä henkilöitä vastaan, jotka ilmaisevat eriäviä mielipiteitä.

EU:n suurlähettiläät ilmaisivat huolensa myös Thaimaan sotilashallinnon viimeisimmästä määräyksestä 13/2559. Määräys myöntää armeijan henkilöstölle aliluutnantin arvosta ylöspäin oikeuden suorittaa tutkintaa, tehdä pidätyksiä sekä pitää henkilöitä pidätettyinä ilman oikeuden lupaa epäiltyinä rikosnimikkeistä, jotka ovat laajoja ja heikosti määriteltyjä. Poliisille ja oikeuslaitokselle kuuluvien oikeuksien myöntäminen sotilaille lisää mielivaltaisten pidätyksien riskiä, rikkoo oikeusturvan periaatteita ja riistää kansalaisilta oikeudet lain suojaan ja asianmukaiseen oikeusprosessiin.

Lisäksi suurlähettiläät nostivat esiin hallituksen asettamat liikkumisen vapauteen liittyvät rajoitukset, joilla kansalaisia on kielletty matkustamasta pois maasta.

Tapaamisessa EU:n suurlähettiläät muistuttivat lisäksi Thaimaan ulkoasiainministeriötä sen tehtävästä varmistaa, että Thaimaa YK:n jäsenenä ja yhtenä avainkumppaneista, noudattaa sille kuuluvia kansainvälisiä velvollisuuksia.

Suomen Thaimaan-suurlähettiläs Kirsti Westphalen nosti vielä erikseen esille toimittaja Pravit Rojanaphukin tapauksen. Hän korosti, että Suomi pitää erittäin valitettavana Thaimaan hallinnon päätöstä estää kyseisen toimittajan osallistuminen ulkoasiainministeriön kutsumana Unescon kansainvälisen sananvapauskonferenssin yhteydessä järjestettävälle mediamatkalle Suomeen.

Tapaaminen käytiin hyvässä hengessä, mikä edisti suoraa ja avointa keskustelua.  Alivaltiosihteeri Panayarak Poolthup kertoi suurlähettiläille Thaimaan sisäisestä tilanteesta sekä tähän mennessä saavutetuista edistysaskeleista maan siirtymävaiheessa kohti demokratiaa. Molemmat osapuolet muistelivat EU:n ja Thaimaan välistä pitkäikäistä ja vakaata kumppanuussuhdetta. EU ja sen jäsenmaat Thaimaan ystävinä ja läheisinä kumppaneina rohkaisevat Thaimaata kunnioittamaan demokratian keskeisiä periaatteita ja arvoja tämän siirtymävaiheen aikana.

Lisätietoja: suurlähettiläs Kirsti Westphalen, p. +66 922 529 504 (aikaero + 4 tuntia).

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.4.2016

Takaisin ylös