Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 7.6.2016

Makedonien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Makedonien är ett tryggt land att resa i men var försiktig pga olika gruppers sammandrabbningar, i synnerhet i Skopje och i landets norra delar. Undvik stora folksamlingar. Alla som reser i området bör vara försiktiga. I det nordliga gränsområdet finns en liten risk för oröjda minor.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Makedonien är ett tryggt land att resa i. Det förekommer spänningar mellan olika etniska grupper. Undvik stora folksamlingar.

Viktiga telefonnummer:
Ambulans: +389 194
Polis: +389 192
Brandkår: +389 193

Brottsligheten

Olika slag av egendomsbrott förekommer men utlänningar blir sällan angripna i Makedonien. För att undvika fickstölder ska man vara försiktig med sina personliga tillbehörigheter och hur man förvarar dem.

Bilstölder förekommer i någon mån. Parkera bilen på en övervakad parkering, åtminstone om den ska stå där över natten.

Trafiken

Makedoniens trafikkultur skiljer sig från den finska. Var försiktig när du kör bil. Många vägar är i dåligt skick och huvudlederna är överbelastade. Farliga situationer uppstår i trafiken på grund av de kurviga och smala bergsvägarna och på grund av bilar, jordbruksmaskiner, hästar och cyklister som rör sig utan belysning i mörkret. Dimma och nedrasande stenblock utgör också risker.

Enligt nuvarande bestämmelser måste man använda vinterdäck mellan den 15 november och 15 mars.

Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille, för yrkesförare 0.0 promille.

Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Bilens körljus måste vara tända också på dagen.

Vägtjänstens telefonnummer är +389 196

AMSM:s engelskspråkiga webbplats: http://amsm.mk infotelefon: +389 9801.

Naturförhållanden

Makedonien är beläget i ett seismiskt aktivt område, det finns alltså risk för jordskalv. Kraftiga, förödande jordskalv förekommer mycket sällan. Den senaste stora jordbävningen ägde rum 1963 och den raserade stora delen av huvudstaden.

Vid alla naturkatastrofer ska man följa de lokala myndigheternas direktiv.

Ministeriernas webbplatser hittar du här: http://vlada.mk/node/353?language=en-gb

Hälsoläget

Heltäckande resenärsförsäkring behövs, kolla att den är i kraft under hela resan.

Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Det kan vara svårt att få tag i vissa mediciner och de som är beroende av regelbunden medicinering bör ha med sig egna mediciner.

Drick vatten på flaska.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Enligt makedonisk lagstiftning måste alla utlänningar registrera sig vid närmaste polisstation inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Det lönar sig att kontrollera om hotellet sköter registreringen eller inte. Registreringsblanketten ska visas vid gränsen när man lämnar landet.

Ministeriernas webbplatser hittar du här: http://vlada.mk/node/353?language=en-gb

Infosidor för resenärer, innehåller också officiell information: http://www.macedoniatravel.com/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Belgrad

Bircaninova 29
PO Box 926
11000 BELGRADE
SERBIA
+381 113 065 400


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 7.6.2016

Takaisin ylös