Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 18.3.2016

Krimiä ei ole unohdettu

Baltian maiden ja pohjoismaisten EU-maiden ulkoministerien yhteisartikkeli Krimin laittoman liittämisen vuosipäivänä.

Tänään on kulunut kaksi vuotta siitä, kun Venäjä liitti laittomasti alueeseensa Krimin ja Sevastopolin. Tapahtumaa voidaan pitää alkuna Venäjän jatkuvalle hyökkäykselle Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan.

Lisäksi se on räikein YK:n perustusasiakirjaan, kansainväliseen oikeuteen ja keskeisiin Euroopan turvallisuusjärjestystä käsitteleviin asiakirjoihin, kuten Helsingin päätösasiakirjaan ja Pariisin peruskirjaan, kohdistuva rikkomus vuosikymmeniin.

Sittemmin ihmisoikeustilanne Krimillä on heikentynyt merkittävästi: krimiläisten on pakko ottaa Venäjän kansalaisuus. Raportteja etnisten ukrainalaisten ja tataariyhteisön jäsenten kidutuksista ja pahoinpitelyistä on runsaasti. Ukrainan kieleen kohdistuu valtava paine, ja tiedotusvälineiden vapautta on rajoitettu.

Käytännössä kaikki Ukrainan televisiokanavat on lopetettu ja korvattu Venäjän hallinnoimilla lähetyksillä. Krimiläisen elokuvantekijän Oleg Sentsovin ja yhteiskunta-aktivistin Oleksandr Koltšenkon laittomat pidätykset ovat räikeimmät esimerkit Venäjän hyökkäyksestä Krimin sanavapautta vastaan.

Haavoittuneimmassa asemassa ovat edelleen Krimin tataarit, joiden historia on täynnä kärsimystä ja vainoa. Venäjän viranomaisten toimien takia Krimin tataarien TV-asema ATR:n on ollut pakko muuttaa Kiovaan. Krimintataarin kielen käyttömahdollisuudet ovat vähenemässä olemattomiin.

Krimin tataareja on vainottu ja heitä on pidätetty mielivaltaisesti epäiltynä terroristijärjestöjäsenyyksistä. Venäjän Krimille nimittämä syyttäjä on hiljattain pyytänyt kieltämään vuonna 1991 perustetun tataarien itsehallintoelimen Mejlisin toiminnan tarkoituksenaan leimata se äärijärjestöksi.

Tämän lisäksi Krimiltä on raportoitu jatkuvia sanan- ja mielipiteen sekä uskonvapauden rikkomuksia. Tahdonvastaiset katoamiset ja tappoepäilyt, joihin viranomaiset voidaan de facto liittää, ovat erityisen huolestuttavia.

Krimiä ei ole unohdettu. Venäjä tulee saattaa toiminnastaan vastuuseen. Krimin tataareja ja muita Venäjän sorron kohteeksi joutuneita krimiläisiä on tuettava.

Kun Krimin laittomasta liittämisestä on nyt kulunut kaksi vuotta, meidän on edelleen annettava horjumaton tukemme Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle ja suvereniteetille koko sen alueella. EU:n politiikka, jonka mukaan liittäminen jätetään tunnustamatta, on selkein ja tehokkain osoitus tuestamme. EU on aloittanut tuontikiellon Krimiltä peräisin oleville tuotteille ja kieltänyt investoinnit ja tiettyjen tuotteiden ja palveluiden viennin Krimille.

EU:n sanktiot on suunnattu erityisesti Krimillä toimiville venäläisyrityksille. Lisäksi 60 henkilöltä, jotka ovat osallistuneet Krimin laittomaan liittämiseen, on evätty matkustaminen EU:n alueelle. Samalla heidän varallisuutensa on jäädytetty.

Meidän on pysyttävä valppaina. Yhdessä muiden mukaan tulleiden valtioiden, kuten Norjan, Islannin, Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian, kanssa meidän on edelleen ja yksiselitteisesti sitouduttava järkkymättä kansainvälisen lainsäädännön ja Euroopan turvallisuusjärjestyksen keskeisiin periaatteisiin.

Venäjän toimintaan on reagoitava, muutoin horjutamme myös kansainvälisen oikeuden asemaa. Tällä voisi olla vaikutusta myös rankaisemattomuuden periaatteen lujittamisessa.

Sen vuoksi EU:n on pidettävä kiinni siitä, että Krimin laitonta liittämistä ei tunnusteta (tunnustamisesta kieltäytyvä politiikka) ja sanktioiden osalta on pyrittävä niiden tehokkuuden varmistamiseen.

EU:n pakotepolitiikkaa on noudatettava niin kauan kuin Venäjä jatkaa laitonta liittämistään.

Margot Wallström, Ruotsi
Marina Kaljurand, Viro
Linas Linkevičius, Liettua
Edgars Rinkevičs, Latvia
Timo Soini, Suomi
Kristian Jensen, Tanska

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.3.2016

Takaisin ylös