Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 18.3.2016 | Suomen suurlähetystö, Windhoek

Namibian budjetti – toimintaa ja säästöjä vuonna 2016

Namibia on nuoren historiansa aikana selvinnyt maailmantalouden heilahteluista lähes koskemattomana. Pitkään jatkunut epävakaa globaali taloustilanne on kuitenkin viime aikoina heijastunut myös Namibian talouskehitykseen, mikä näkyy muun muassa Namibian dollarin heikentymisenä. Namibian talouskasvu jäi 4.5 prosenttiin viime vuonna. Vuoden 2016 kasvuennuste on 4,3 % ja kasvun odotetaan yltävän 5,9 %:iin vuonna 2017.

WIN2
”Unelmien toteutuminen vaatii kovaa työtä, päättäväisyyttä, sitoutumista ja itsekuria. Nämä ovat kaikki olennaisia elementtejä tulevina vuosina, jolloin tavoitteenamme on tehdä Namibiasta sellainen maa, kuin mitä koko Namibian kansa haluaa sen olevan", valtiovarainministeri Calle Schlettwein painotti puheessaan.

Kohti kasvua taloutta vakauttamalla

Presidentti Hage Geingob on painottanut ministereilleen vuoden 2016 olevan toimeenpanon vuosi. Nyt sanojen pitää muuttua teoiksi. Uusi budjetti on rakennettu erityisesti toimeenpanoa silmällä pitäen. Huomioon on otettu kansalliset prioriteetit sekä niiden toteutuksen varmistaminen.

Uudessa budjetissa korostuu kasvuystävällinen makrotalouden vakauttaminen julkisia menoja vähentämällä ja resurssien suuntaaminen tuottaville sektoreille. Näiden toimien vaikutusten ja tuoton toivotaan näkyvän sosiaalisen sektorin hyötyinä. Valtio-omisteisten yhtiöiden julkisrahoitusriippuvuudesta pyritään pääsemään eroon suosimalla Public Private Partnership -hankkeita.

Menestys rakennetaan neljän tukipilarin varaan

Namibia haluaa parantaa laadukkaita palveluita kansalaisille ja edistää maan yleistä hyvinvointia presidentti Geingobin lanseeraaman menestys- ja onnistumissuunnitelman keinoin. Presidentin mukaan menestys rakennetaan neljän tukipilarin varaan:

  1. Talouden ja infrastruktuurin kehittäminen edistäen talouskasvua ja kestävää kehitystä
  2. Sosiaalinen kehitys johtaen köyhyyden vähentämiseen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntymiseen
  3. Tehokas hallintokoneisto odotusarvonaan vaurastumisen ja menestymisen edellytysten paraneminen
  4. Laadukas palvelutuotanto tarjoten luotettavia ja edullisia palveluja kansalaisille.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä. Inklusiivisen kasvun ja kestävän kehityksen agendalla linjauksena on talouden monipuolistaminen ja teollistaminen. Myös osaamispohjan ja kykyjen kehittäminen nähdään tärkeänä.

Uusia politiikkalinjauksia  luodaan taloudellisten aktiviteettien valtavirtaistamiseksi koskettamaan laajempaa joukkoa namibialaisia. Infrastruktuurin kehittämiseen logistiikkasektorilla on saatu suoraa rahoitusta kehitysbudjetista. Pk-yritysten tukemiseksi kehitetään parhaillaan uusia rahoitusmuotoja, jotka tukevat yritystoiminnan kasvua.

Aktiivisia toimia hyvinvoinnin tasaamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi

Valtion on sitoutunut tulosperustaiseen hallintokulttuuriin. Uusien periaatteiden odotetaan johtavan hyvinvoinnin tasaisemmaksi jakautumiseksi koko Namibian kansalle.

Julkisia palveluja tullaan parantamaan tulosjohtamisen keinoin. Julkisen sektorin toimijoille on asetettu tulostavoitteet ministereitä myöden. Ministereiden allekirjoittamat tulossopimukset velvoittavat toimenpiteisiin sekä luovat myös julkista painetta budjettiallokaatioiden tehokkaalle toimeenpanemiselle.  Erityishuomiota on kiinnitetty hyvään hallintoon, sisäiseen tehokkuuteen sekä toimivaan ja tehokkaaseen tuote- ja palvelutuotantoon. Valtion pitkään jatkunut sijoittaminen koulutukseen sekä julkisen sektorin tiukentunut budjettikuri ovat osoitus myönteisestä kehityksestä.

Sosiaalisen kehityksen ja köyhyyden vähentämisen tavoitteen saavuttamiseksi Namibiaan perustettiin uuden hallituksen myötä köyhyydenvähentämisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ministeriö. Namibiassa on toimeenpantu laajennettu sosiaalisen turvaverkoston kehittäminen, johon myös uusi budjetti keskittyy.  Lisääntyvää tukea kohdistetaan uudella budjettikaudella mm. eläkeläisiin, orpoihin ja haavoittuviin lapsiin.

Solidaarisuusverolla haetaan nopeaa vaikuttavuutta

Namibian verojärjestelmää tullaan kehittämään progressiivisemmaksi. Tällä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia sosiaalisen hyvinvoinnin tavoitteiden edistämisessä sekä tuloerojen kaventamisessa.

Esitettyä solidaarisuusveroa kerättäisiin yli 5 700 USA:n dollarin tuloista ja sitä pienemmässä tulotasossa olevat olisivat uuden veron hyödynsaajia. Solidaarisuusverolla arvioidaan kerättävän noin 35 miljoonaa euroa vuosittain.  Nämä varat kohdennettaisiin tiettyihin kansallisen kehityssuunnitelman mukaisiin prioriteettikohteisiin.

Namibian kehityshaasteet avaavat mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Public Private Partnership  -hanke-ehdotuksia toivotaan mm. Namibian asuntotuotanto-ohjelmaan. Sen tavoitteena on rakentaa 185 000 halpataloa Namibiaan vuoteen 2030 mennessä. Mass Housing Scheme on kansallinen tavoite, jonka toteutumiseksi valtio on mahdollistanut myös laajemman lainansaamisen osoittaen sillä sitoutumistaan asuntotuotanto-ohjelmaan.

Vaikka maan kehitys ja talouskasvu ovat olleet suotuisia itsenäisyydestä lähtien, on Namibialla ratkottavanaan vielä useita haasteita. Namibian pieni ja avoin talous on herkkä ulkoisille tekijöille, kuten kauppavolyymien heilahteluille SACU –maiden ja muun maailman välillä.

Viime vuoden budjettiväliarviossa huomiota kiinnitettiin erityisesti rakenteellisiin haasteisiin, suureen työttömyyteen, epätasa-arvoon ja köyhyydenvähentämiseen. Näiden ongelmien ratkaisuun tarvitaan moniulotteisia ja kohdistettuja toimenpiteitä merkityksellisten tulosten saavuttamiseksi.

Tässä myös suomalainen osaaminen voisi olla hyödyksi. Suomen ja Namibian ainutlaatuinen erityissuhde luo hyvän pohjan suomalaisyritysten toiminnalle Namibiassa, missä jo valmiiksi suomalaista osaamista, ratkaisuja ja teknologiaa arvostetaan yli muiden. Useampi suomalaisyritys on jo nähnyt mahdollisuudet mm. Namibian rakennus- ja maataloussektoreilla.

Päivitetty 18.3.2016

Takaisin ylös