Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 16.3.2016 | Suomen suurlähetystö, Washington

Yhdysvallat kohti puhtaita energiamuotoja

Yhdysvaltojen osavaltioissa on otettu edistysaskeleita uusiutuviin energialähteisiin siirtymisessä. Brookingissa käydyssä keskustelussa korostettiin, että Clean Power Planin (CPP) toimeenpanon keskeyttämisestä huolimatta osavaltioiden olisi syytä jatkaa puhtaiden energiamuotojen käyttöönoton suunnittelua ja toteutusta. Osavaltioille ja yrityksille CPP tarjoaa olennaisia mahdollisuuksia ja suuntaviivoja, joita seuraamalla käyttöönottoa voidaan edistää.

Poliittiset haasteet varjostavat CPP:n tulevaisuutta. Korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scalian kuolema on lisännyt epävarmuutta CPP:n läpiviemisestä entisestään. On mahdollista, että Yhdysvallat ei pysty pitämään kiinni Pariisin ilmastokokouksessa osoittamastaan kansainvälisestä johtajuudesta, josta CPP olisi konkreettinen esimerkki.

The Brookings -ajatushautomo järjesti 22.2.2016 tilaisuuden, jossa käsiteltiin Clean Power Planin toimeenpanoa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Pääpuhujana tilaisuudessa oli Coloradon entinen kuvernööri Bill Ritter. Lisäksi tilaisuudessa järjestettiin paneelikeskustelu, johon osallistuivat New Jerseyn entinen kuvernööri Christine Todd Whitman, National Association of Regulatory Utility Commissionersin johtaja Greg R. White, Duken yliopiston Nicholas Instituten Climate and Energy -ohjelman johtaja Jonas Monast, Resources for the Futuren tutkija Josh Linn sekä Brookingsin Governance Studies -osaston tutkija Philip A. Wallach. Keskustelua johti Brookingsin Climate and Energy Economics Projectin tutkija Adele Morris.

Bill Ritter kertoi puheessaan Clean Power Planin olevan aikamme merkittävimpiä ympäristösäädöksiä. Lisäksi se on olennainen osa presidentti Obaman ympäristöasioiden edistämisagendaa. Vaikka kongressi ei olekaan tehnyt pitkään aikaan ilmastonmuutosta ehkäiseviä päätöksiä, puhtaammille energiaratkaisuille on kuitenkin Yhdysvalloissa presidentin vahva tuki. Myös kansalaiset vaikuttavat Ritterin mukaan olevan ympäristöystävällisyyden kannalla.

Ritter painotti siirtymisen pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä tapahtuvan ennemmin tai myöhemmin. Monille osavaltioille Clean Power Plan tarjosi viitekehyksen, jonka pohjalta ne pystyvät pikkuhiljaa siirtymään uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Kun korkein oikeus keskeytti Clean Power Planin toimeenpanon, osavaltiot kohtasivat paljon epävarmuutta energiamuotojensa tulevaisuudesta. Ritterin mukaan osavaltioiden tulisi jatkaa puhtaampien energiamuotojen käyttöönottoa viitekehyksen mukaisesti, vaikka CPP:n toimeenpano keskeytettiin. Osavaltioissa on jo nyt toteutettu paljon asioita, jotka edistävät puhtaan energian käyttöönottoa, eikä CPP:n keskeytymisen pitäisi muuttaa tätä suuntaa.

Päästöjen vähentämisen merkitys tiedostetaan haasteista huolimatta

Pariisin ilmastosopimus oli merkittävä askel kohti Yhdysvaltojen ympäristöystävällisempää tulevaisuutta, mutta myös osavaltioiden ja paikallisten hallintojen toimilla on huomionarvoinen vaikutus. Keskustelu osavaltioissa on ollut puolueiden välillä hyvin kaksijakoista, mutta Ritter sanoi molempien puolueiden ymmärtävän tarpeen ympäristöystävällisemmille ratkaisuille. Osavaltioiden kesken on tehty paljon yhteistyötä kestävämpien energiaratkaisujen käyttöönotossa, vaikka ratkaisujen löytyminen ei aina ole ollut yksinkertaista.

Christine Todd Whitman kertoi uskovansa siihen, että osavaltiot tulevat CPP:n keskeyttämisestä huolimatta siirtymään kohti puhtaampia energiamuotoja. Whitman esiintoi huomion myös siitä, että Clean Power Plan ei ollut toimiva viitekehys ainoastaan osavaltioille, vaan myös yrityksille. Etenkin kansainväliset yritykset kohtaavat paljon erilaisia ympäristöstandardeja, joiden noudattamista CPP edesauttoi. Lisäksi yritykset tarvitsevat suuntaviivoja siitä, mihin kohteisiin tulevaisuudessa kannattaa investoida ja kuinka paljon rahaa esimerkiksi uudet energiamuodot vaativat. Todd Whitman myös painotti päästötavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä ihmisten terveyden näkökulmasta: vuonna 2013 saasteista aiheutuvat syyt tappoivat Yhdysvalloissa kolminkertaisen määrän ihmisiä liikenneonnettomuuksiin verrattuna, yhteensä 93 000 ihmistä.

Puhtaisiin energiamuotoihin siirtymisessä ei yhteistä aikataulua osavaltioiden kesken

Ritterin mukaan CPP:n keskeytymisen jälkeen osavaltiot voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, miten aktiivisesti ne toimeenpanevat puhtaan energian käyttöönottoa keskeytyksen jälkeen. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat osavaltiot, jotka jatkavat toimeenpanon suunnittelua kumoamisesta huolimatta. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi Colorado ja Kalifornia. Toiseen ryhmään kuuluvat osavaltiot, jotka kyllä edistävät toimeenpanoa, mutta hidastavat hieman aikatauluaan suunnittelun suhteen. Kolmannessa ryhmässä ovat osavaltiot, jotka käytännössä pysäyttävät suunnittelutyönsä kokonaan. Esimerkiksi Wyomingin osavaltiossa hyväksyttiin keskeytymisen jälkeen laki, jonka mukaan resursseja ei saa enää kohdistaa CPP:n toimeenpanoon.

Maailman suurin aurinkoenergialaitos Ivanpah Solar Electric Generation System Kaliforniassa
Maailman suurin aurinkoenergialaitos Ivanpah Solar Electric Generation System Kaliforniassa

Keskustelu puhtaammasta energiasta alkoi osavaltioissa jo kauan ennen Clean Power Planin julkituontia, kertoi Greg R. White. Osavaltioissa etsitään jatkuvasti hyviä investointikohteita, joita uusiutuvan energian sektorilla on paljon. Whiten mukaan CPP:n kumoamisen jälkeen monissa osavaltioissa tullaan todennäköisesti pitämään taukoa uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton suunnittelussa, mutta tämä tauko voi olla osavaltioille hyväkin tilaisuus käydä rauhassa läpi sitä, minkälaisia toimia uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen todellisuudessa vaatii.

Josh Linn esiintoi, että Clean Power Plan pitäisi ainakin teoriassa pystyä toimeenpanemaan suhteellisin alhaisin kustannuksin, sillä monet osavaltiot ovat jo ottaneet askeleita kohti puhtaampia energiamuotoja. Linn kuitenkin alleviivasi, että tämä ei käytännössä ole itsestäänselvää. Osavaltioiden haasteena ei siis ole pelkästään se, miten päästötavoitteet saavutetaan, vaan myös se, miten ne voidaan saavuttaa alhaisin kustannuksin.

Ympäristösäädöksen tulevaisuus poliittisesti epävarmaa

Bill Ritter ja Jonas Monast puhuivat molemmat Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scalian kuoleman lisäävän epävarmuutta Clean Power Planin tulevaisuudesta. Scalian kuoltua äänet korkeimmassa oikeudessa menevät CPP:n suhteen tasan 4-4, joten uuden tuomarin ääni tulee olemaan ratkaisevassa roolissa CPP:n toimeenpanemisessa. Vielä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuka uusi tuomari tulee olemaan.

Philip A. Wallach painotti puheenvuorossaan ympäristökysymysten poliittista kaksijakoisuutta. Hän kertoi, että lähes 100 prosenttia republikaanipuolueen edustajista ei ole antanut tukeaan CPP:lle. Wallach näkee tämän suurena haasteena ja katsookin poliittisen epävakauden olevan suurin uhka CPP:n tulevaisuudelle. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmia vain Yhdysvalloissa, vaan myös kansainvälisellä tasolla. Pariisin ilmastokokouksessa Obaman hallinto osoitti kansainvälistä johtajuutta sopimuksen läpiviemiseksi, mutta nyt huolena onkin, saako Yhdysvallat pidettyä kiinni tästä johtajan roolista.

Päivitetty 28.4.2016

Takaisin ylös