Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 9.1.2018

Uruguay: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Man kan resa relativt tryggt i Uruguay bara man är allmänt försiktig. Rån och fickstölder förekommer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Man kan resa relativt tryggt i Uruguay bara man är allmänt försiktig. Det allmänna nödnumret i Uruguay är 911.

Brottsligheten

Fickstölder och väpnade rån är ganska vanliga i huvudstaden. Ficktjuvarna är i många fall minderåriga. Rånarna är allt oftare beväpnade så det kan vara mycket farligt att göra motstånd.

Undvik att röra dig ensam då det är mörkt. På nattklubbar och barer ska man alltid ha uppsikt över sina drinkar och man ska undvika drinkar som erbjuds av okända personer.

Vi rekommenderar att du lämnar pass, större summor pengar och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe och då du rör dig på gator bör du noggrant hålla reda på din handväska och plånbok. Man måste kunna styrka sin identitet på myndigheternas begäran, så kopian av passet är bra att alltid bära med sig.

Man kan inte ansöka om pass vid Finlands honorära generalkonsulat, utan passansökan måste lämnas in vid ambassaden i Buenos Aires. Om man blir av med sitt pass kan t.ex. Spaniens konsulat bevilja ett Emergency Travel Document för hemresa. Med ett sådant dokument kan du också resa till Argentina, och då måste du ansöka om argentinskt visum.

Spaniens konsulats kontaktuppgifter:

Adress: Libertad 2738, 11300 Montevideo
Tfn. +598 2708 0048
Fax: +598 2708 6960
E-post: cog.montevideo@maec.es

Argentinas konsulats kontaktuppgifter:

Adress: Wilson Ferreira Aldunate 1281, Montevideo
Tfn: +598 2902 8623/24/25
Fax: +598 2902 0667
E-post: cmdeo@mrecic.gov.ar
Turistpolisens telefonnummer är 0800 8226 (Policía Turistica).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I staden rekommenderar vi att du endast anlitar taxibilar som hör till de officiella taxibolagen.
Taxibilsbeståndet har förnyats och alla bilar har nu bilbälten, också i baksätet. Det är obligatoriskt att använda bilbälte.

Särskilt i Montevideoområdet är trafiken livlig sedd ur en finländares synvinkel. Bilisterna kör fort och inte alltid i sina egna filer, och stannar inte alltid vid rött ljus. Det är säkrast att parkera i bevakade parkeringshallar och ta all lös egendom med dig från bilen, eller lämna den i bakluckan. Ha inte värdeföremål och väskor synliga i bilen när du kör heller.

Vägarna på landsbygden är i dåligt skick och olyckor är vanliga. Vägarna från Montevideo till Colonia och Punta del Este är däremot i gott skick.

Översvämningar eller demonstrationer kan stänga av vägar och omvägarna är ofta långa. Efter störtregn är sandvägarna ofta okörbara och bör undvikas. Fyrhjulsdrivna terrängbilar rekommenderas särskilt vid körning i glesbygder.

Naturförhållanden

I Uruguay inträffar inga stora naturkatastrofer. Klimatet är milt året runt med undantag för de mycket heta sommarmånaderna.

Hälsoläget

De privata sjukhusen håller hög standard. Apoteken har ett brett urval mediciner, som ofta säljs även utan recept.

Uruguays hälsovårdsministerium: http://www.msp.gub.uy

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Buenos Aires

Avenida Santa Fe 846, 5to. piso
1059 BUENOS AIRES
ARGENTINA
+54 114 312 0600

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 9.1.2018

Takaisin ylös