Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 20.4.2018

Kuwait: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är gott. Var normalt försiktig, undvik folksamlingar. Beakta kulturbundna lagar och seder.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Kuwait är tillfredsställande men terrordåd kan inte uteslutas. Det förekommer tidvis övervakade politiska demonstrationer och protester, som huvudsakligen avlöpt lugnt.

Det allmänna nödnumret är 112.

Finland har ingen honorärkonsul i Kuwait. Man kan vända sig till vilken EU-ambassad som helst om man råkar i nöd.

Brottsligheten

Brott mot västerlänningar är relativt ovanliga i Kuwait.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det förekommer ofta trafikolyckor.

Hälsoläget

Rörande hälsovården krävs inga särskilda åtgärder.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Kuwait bör särskilt kvinnor klä sig så att så lite bar hud som möjligt är synlig. Kvinnor måste ändå inte täcka sitt hår. Männens klädsel är friare, men i affärssammanhang är kostym allmänt. Det är förbjudet att sälja, dricka eller föra in alkohol i Kuwait.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Directorate General of Civil Aviation of Kuwait har gett ut ett meddelande, enligt vilket en finsk medborgare på vissa villkor kan beviljas inresevisum till Kuwait på flygplatsen. Läs mera här: http://www.dgca.gov.kw/en/travellers/traveller-information/arrival-procedures/visa-services

Närmare upplysningar om Kuwaitvisum får man av Kuwaits ambassad i Moskva:
Embassy of the State of Kuwait
Ul. Mosfilmovskaya 44a
115127 Moscow, Russian Federation
Tel. (+7499) 147 44 41, 147 00 40, 147 03 79, 147 34 88
Fax. (+7495) 956 60 32
E-post: kuwaitmoscow@yahoo.com

Staten Kuwaits webbplats: http://www.e.gov.kw/sites/kgoEnglish/Pages/HomePage.aspx

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riyadh

Diplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
+966 114 881 515

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 20.4.2018

Takaisin ylös