Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 1.3.2016 | Suomen suurlähetystö, Rabat

Marokko matkalla uusiutuvan energian suurvallaksi

Marokossa on juuri vihitty käyttöön Noor-aurinkovoimalakompleksin ensimmäinen vaihe. Valmistuessaan siitä tulee maailman suurin aurinkoenergian tuotantolaitos neljällä voimalalla, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 580 MW. Marokko kehittää uusiutuvan energian muotoja, koska tällä hetkellä se on lähes täysin riippuvainen tuontienergiasta.

Marokon profiilin nostaminen uusiutuvien energiamuotojen suhteen on myös ajoituksellisesti sopiva: COP22-kokous järjestetään Marrakechissa marraskuussa 2016. Noor I avattiin 4.2.2016, mutta aikataulut uusien energianlähteiden käyttöönotossa venyvät. Pohjoismaisten toimijoiden teknologiselle tietotaidolle olisi nyt maassa tarvetta.

Marokon energiastrategian uudet tavoitteet

Marokon kunnianhimoisten uusiutuvan energian tavoitteiden takaa löytyy ilmastonmuutoksen lisäksi kaksi taloudellisesti ja poliittisesti merkittävää tekijää: toisaalta Marokon energiankulutus kasvaa n. 6 % vuosittain, ja samalla energiariippuvuus energiantuojamaista on 95 % luokkaa.

Marokon omat öljy- ja kaasuvarannot ovat hyvin pienet, joten maa on riippuvainen tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista. Maa onkin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen suurin energiantuoja. Marokon vuonna 2009 asetetun energiastrategian mukaisesti maan energiantarpeesta 42 % tulisi täyttää uusiutuvin energianlähtein vuoteen 2020 mennessä.

Pariisin ilmastokokouksessa 2015 tavoite asetettiin vielä tätäkin korkeammalle, kun Marokon kuningas Muhammed VI sitoutui puheessaan nostamaan maan uusiutuvan energian tuottokyvyn 52 % tasolle vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 25 000 MW:n kapasiteettia, josta 20 % tulisi aurinkovoimasta, 20 % tuulivoimasta ja 15 % vesivoimasta.

Marokon kyky tuottaa aurinkoenergiaa on noin 30 % parempi kuin Euroopan aurinkoisimmissa paikoissa, ja samoin maan rannikot lukeutuvat maailman tuulisimpiin keskimäärin noin 11m/s tuulennopeuksilla. Suunnitelmaan liittyy näin ollen paitsi omavaraisuuteen pyrkiminen, myös ajatus viedä puhdasta energiaa Euroopan markkinoille. Marokko on ainoa Afrikan maa, jolla on voimakaapeliyhteys Eurooppaan.

Germanwatchin vuoden 2015 Climate Change Performance Index:n mukaan Marokko listautuu hiilidioksidipäästöjen suhteen parhaaksi kehittyväksi maaksi. Tutkimuksen mukaan Marokko on osoittanut aurinko- ja tuulienergian suunnitelmien lisäksi sitoutuneisuutta tavoitteiden toteuttamiseen ja tukenut tätä lainsäädännöllisin ja institutionaalisin rakentein.    

Noor-aurinkovoimalakompleksista yksi maailman suurimmista

Saharan kuumana porottava aurinko toimii maailman tällä hetkellä laajimman aurinkoenergiaprojektin, Noor Ouarzazate -aurinkovoimalan, energianlähteenä. Kuningas Muhammed VI avasi Noor I – aurinkovoimalan vihdoin 4.2.2016 avajaisten lykkäännyttyä jo muutamaan otteeseen. Samalla kuningas julisti aloitettavaksi työt seuraavien voimaloiden avaamiseksi. Voimalakompleksi sijaitsee elokuvateollisuudestaan tunnetun Ouarzazaten kaupungin läheisyydessä hiekka-aavikon rajamailla, ja se tarjoaa Marokolle keinon hyödyntää laajoja aavikkoalueita ja yli 300 vuosittaista aurinkoista päivää.

Noor I –voimala tuottaa energiaa noin 700 000 kotitaloudelle 160 MW:n kapasiteetilla. Voimala käyttää tavallisia aurinkopaneeleita harvinaisempaa ja kalliimpaa keskittävän aurinkovoiman teknologiaa, joka mahdollistaa energiantuotannon myös pimeään aikaan. 3000 hehtaarin laajuisella alueella on 500 000 aurinkoa heijastavaa peiliä. Peilit keskittävät säteilyn ja kuumentavat turbiinia ja sähkögeneraattoria pyörittävän nesteen.

Ouarzazaten Noor-projekti on aloitettu vuonna 2009, ja on valmistuessaan maailman suurimpia aurinkovoimakomplekseja yhteensä neljällä aurinkovoimalalla (Noor I, Noor II, Noor III ja Noor IV). Näiden neljän voimalan yhteenlaskettu kapasiteetti tulee olemaan 580 MW ja tavoitevalmistumisaika 2018. Vertailuksi maailman tähän asti suurimpana pidetty samalla tekniikalla toimiva aurinkovoimala Ivanpah Kaliforniassa tuottaa 392 MW sähköä noin 140 000 kalifornialaistalouden tarpeisiin.

Tämän lisäksi Marokossa on tarkoitus rakentaa aurinkovoimaloita viiteen muuhun kaupunkiin vuoteen 2019 mennessä: Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour, Sebkhat Tah ja Midelt. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on tuottaa 2000 MW aurinkoenergialla ja estää 3,7 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt vuodessa. Lisäksi halutaan ottaa käyttöön aurinkoenergialla toimivia vedenlämmittimiä, joiden avulla säästettäisiin 920 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Noor-voimaloita kehittämässä ja rakennuttamassa on ollut esimerkiksi saudi-arabialaisia (Acwa Power), espanjalaisia (Sener) ja kiinalaisia (Power China, Sepco) yrityksiä. Noor I –voimalan globaalit investoinnit ovat noin 704 miljoonaa dollaria. Ouarzazaten koko Noor-projektin globaalien investointien arvo on 9 miljardia dollaria. Projektia rahoittaa myös muun muassa Euroopan unioni, Euroopan investointipankki ($596 milj.), Maailmanpankki ($400 milj.), saksalainen kehityspankki KfW ($1mrd), Afrikan kehitysrahasto ja Afrikan kehityspankki.

MASEN ja ONEE: Marokon energiaprojektin päätoimijat

MASEN (Moroccan Agency for Solar Energy) vastaa uusiutuvan energian projektien toteutuksesta. Siinä on mukana sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Sen tehtävänä on implementoinnin lisäksi koordinoida ja valvoa uusiutuvan energian hankkeita. MASEN vastasi aiemmin vain aurinkoenergiasta, mutta hallinnoi nyt kuninkaan päätöksellä myös aiemmin ONEE:n (Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable) toimipiiriin kuuluneita tuuli- ja vesienergian hankkeita.

Kuninkaan kabinetin mukaan Marokon suunnitteleman uusiutuvan energian revoluution mahdollistamiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä energia-alan toimijoiden (MASEN, ONEE) välillä. Kabinetti onkin korostanut, että näiden toimijoiden tulisi autonomisuudestaan huolimatta toimia symbioosissa ja yhtenäistää strategioitaan, jotta Marokosta voisi tulla tavoitteidensa mukaisesti johtava uusiutuvan energian maa niin maanosan kuin maailmanlaajuisella tasolla.

"Aurinkokuningas" Muhammed VI – kuninkaan puhe COP21:ssa ja rooli uusiutuvan energian tavoitteissa

Kuninkaan puheessa COP21-kokouksessa Pariisissa joulukuussa 2015 paitsi julkaistiin Marokon tavoitteet uusiutuvan energian käyttöönotossa, myös toivottiin rohkeita toimia maailman johtajilta ilmastonmuutoksen suhteen ja korostettiin Afrikan tarvitsemaa erityishuomiota kestävän kehityksen kannalta. Puheessa huomioitiin, että ilmastonmuutos vaikuttaa eniten kaikkein heikoimpiin ja tuottaa epäoikeudenmukaisia asetelmia kehittyneiden ja kehittyvien maiden välillä.

Puheessa myös herätettiin kysymys onko oikein, että ilmastonmuutoksesta eniten vastuussa olevat maat saavat sanella säännöt ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Lisäksi siinä peräänkuulutettiin tehokkaita toimia ja kouriintuntuvia ratkaisuja, joilla voidaan päästä ilmastokeskustelua vaivanneesta vastustuksesta.

Esimerkkinä menestyksekkäästä tavasta leikata kasvihuonepäästöjä nostettiin esiin Marokon oma uusiutuvan energian projekti. Lisäksi puheessa nostettiin esiin esimerkiksi Vihreä Marokko -ohjelma, vihreiden investointien ohjelma ja uusi muovinkäyttöä koskeva laki esimerkkeinä maan sitoutumisesta ja jatkuvasta toimeliaisuudesta.

Kuninkaalla on Marokossa suuri rooli, ja Muhammed VI on profiloitunut maan uusiutuvan energian projektissa. Kuninkaan merkittävä rooli uusiutuvan energian suhteen näkyy esimerkiksi siinä, että kuningas nimittää johtohahmot energiaprojektin keskeisiin organisaatioihin kuten MASENiin. Energiaomavaraisuus ja uusiutuva energia (erityisesti aurinkovoima) on tärkeä osa sitä perintöä, josta kuningas haluaa tulla muistetuksi sitten kun jonain päivänä luopuu vallasta.

Päivitetty 2.3.2016

Takaisin ylös