Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 1.12.2017

Kuba: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var försiktig i Havanna. Orkansäsong i juni–november.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Kuba är stabilt, och landet är ett relativt tryggt resmål.

Allmänna nödnumret på Kuba: 106.

Brottsligheten

Iaktta normal försiktighet. I Havanna förekommer sporadiskt brottslighet riktad mot turister, så undvik till exempel att röra dig ensam om natten och på mörka gator i huvudstaden.

Risken för rån är större i Havannas centrum än i andra områden.

Det lönar sig att förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små rater i växelkontor som är skyddade för utomstående blickar. Bär bara med dig ditt kreditkort om du vet att du kommer att behöva det.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det finns förhållandevis lite trafik i Kuba och största delen av fordonen är mycket gamla och i dåligt skick. Taximopeder är inte trygga i trafiken.

Vägarna är i relativt dåligt skick.

Naturförhållanden

Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Orkanerna och störtregnen kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs med kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och följa deras anvisningar.

Du hittar information om väderförhållanden och orkaner på webbplatsen för Kubas meteorologiska institut (INSMET) (http://www.met.inf.cu/ ) och på USA:s National Hurricane Centers webbplats (www.nhc.noaa.gov/).

Kuba ligger i ett seismiskt aktivt område. Mindre jordbävningar inträffar relativt ofta, men större mer sällan. De flesta jordbävningarna inträffar i landets sydöstra delar. Du får information om jordbävningar på webbplatsen för Kubas seismologiska forskningscentral (Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas) (http://www.cenais.cu ).

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Det är viktigt att alla som reser till Kuba har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på hälsovården är i allmänhet god, men det kan råda brist på läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Vid sjukdomsfall som kräver vård på sjukhus rekommenderas att man genast kontaktar sitt reseförsäkringsbolag. Sjukhusen accepterar vanligen inte en reseförsäkring som garanti för betalningen, utan vill ha patientens kreditkort.

Alla allvarligare sjukdomsfall hos utlänningar koordineras i Kuba av undsättningsbolaget ASISTUR.

Mer information:
ASISTUR, tfn +537-338 920/-571 315
Pan American Health Organization http://www.paho.org/
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología INHEM http://instituciones.sld.cu/inhem/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

De kubanska myndigheterna kräver att alla som anländer till landet har en reseförsäkring som ersätter utgifter som uppstår av läkarbesök och vård av sjukdomar.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören for Karibien

Kirkkokatu 12
00170 HELSINKI
FINLAND

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 1.12.2017

Takaisin ylös