Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 3.4.2018

Kosovo: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt taget lugnt. Risk för oroligheter särskilt i norra Kosovo.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kosovo är allmänt taget gott.

Det finns risk för oroligheter i de serbiska områdena i norra Kosovo: norra Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok och Leposavic. Den som reser dit bör följa situationen i media. Finlands ambassad rekommenderar att man endast reser till norra Kosovo av tjänsteskäl eller andra nödvändiga orsaker. Bron över floden Ibar i Mitrovica är avstängd för trafikmedel, men man kan ta sig över floden en annan väg. Undvik demonstrationer var du än är.

Numera är polisens verksamhetsmöjligheter bättre även i norra Kosovo. EU:s rättsstatsinsats i Kosovo, EULEX, utvecklar polis-, tull- och rättsväsendet. Natos krishanteringsinsats KFOR har främst observationsuppdrag i landet.

För personer med funktionsnedsättning är Kosovo en utmanande miljö.

Vatten och elektricitet ransoneras, men hotellen har ofta egna reservsystem.

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

När det gäller brottsligheten ska man förhålla sig som när man reser i andra länder på Balkan och i Medelhavsområdet. Se noga efter din personliga egendom. Utlänningar kan utsättas för rån, och därför uppmanar ambassaden till försiktighet då man rör sig ute sent. Risken för bostadsinbrott ökar under helger.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det är möjligt att hyra bil, men bilarna är inte nödvändigtvis i god kondition. Kontrollera i vilket skick bilen är och vad försäkringen täcker när du hyr bil.

Vägnätet byggs som bäst. Förutom vid vägbyggen som bromsar upp trafiken är huvudvägarna i rätt bra skick. Trafiken är delvis oberäknelig. Trafikpolisen övervakar och bötfäller i synnerhet för fortkörning. Se upp för fotgängare och långsamma fordon som rör sig med släckta lyktor vid mörker. Vintertid är vägarna hala och risken för olyckor stor eftersom de flesta bilisterna kör med sommardäck året runt.

Naturförhållanden

Kosovo har ett kontinentalklimat, men vintrarna kan vara mycket kalla och snörika. Under vintermånaderna försvåras flygtrafiken ofta av tjock dimma.

Jordbävningar kan förekomma.

Hälsoläget

Heltäckande resenärsförsäkring behövs.

Det allmänna nödnumret är 112, men särskilt utanför Pristina går det inte att garantera att hjälpen når fram snabbt. I nödfall ska du söka dig till närmaste sjukhus. Det finns många privata kliniker, men nivån på hälsovårdstjänster varierar. I allvarliga fall anlitar de lokala invånarna ofta tjänster i grannländerna.

De som rör sig i naturen på våren och sommaren ska komma ihåg att det finns mycket fästingar. Ett vaccin mot fästingburen hjärninflammation rekommenderas.

Under vintermånaderna kan luftkvaliteten vara dålig särskilt i städerna.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Även om majoriteten av Kosovos befolkning är muslimsk finns det inga särskilda etikettsregler angående den muslimska kulturen.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Om du avser resa från Kosovo till Serbien är det skäl att kontrollera inresebestämmelserna med de serbiska gränsmyndigheterna. En inresestämpel som utfärdats i Kosovo kan utgöra ett hinder för att passera gränsen till Serbien. Det är möjligt att de serbiska myndigheterna godkänner även ett identitetskort för finska medborgare som resedokument.

Om ett barn reser till Kosovo utan en eller samtliga vårdnadshavare eller om medresenären är en vårdnadshavare med ett annat efternamn
bör du kontrollera med myndigheterna i Kosovo vilka dokument som behövs för inresan.

Kosovos ambassad i Stockholm: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=317530&nodeid=49157&contentlan=2&culture=en-US

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Pristina

Str. Perandori Justinian No.111
Pejton
10000 PRISTINA
REPUBLIC OF KOSOVO
+383 387 370 00

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 3.4.2018

Takaisin ylös