Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 27.4.2018

Djibouti: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Risk för internationell terrorism. Undvik alla resor till gränsen mot Eritrea.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget är lugnt med man bör ändå iaktta allmän försiktighet. Det har förekommit mer demonstrationer än tidigare under den senaste tiden. Undvik stora folksamlingar.

Det kan riktas sporadiska attacker mot platser med mycket utlänningar.

Av EU-länderna så är det bara Frankrike som erbjuder konsulära tjänster till nödställda. Frankrikes ambassads telefonnummer för konsulära ärenden är (+253) 21 35 25 03.

Brottsligheten

Brottsligheten är allmänt taget låg. Utanför staden Djibouti finns det en sporadisk risk att råka ut för landsvägsrövare. Det finns sjörövare i Adenviken.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Undvik att köra utanför staden Djibouti då det är mörkt eftersom fordonen inte alltid har fungerande strålkastare och det kan finnas boskap på vägarna. Var uppmärksam i trafiken som tidvis är kaotisk.

Naturförhållanden

Djibouti är mycket torrt och det regnar nästan aldrig. Man måste alltid ha vatten med sig, särskilt om man rör sig utanför huvudstaden. Temperaturen kan stiga till mer än 50 grader på sommaren.

Hälsoläget

Det finns inte hälsovård på västerländsk nivå att få i Djibouti.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Utlänningar gör klokt i att klä sig konservativt på allmänna platser. Homosexualitet är kriminaliserat.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Addis Abeba

Fitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No. 436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA
+251 114 704 390

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 27.4.2018

Takaisin ylös