Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 16.2.2016 | Suomen suurlähetystö, Lima

Perun talouden näkymät alkuvuonna 2016

Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan Peru tulee kasvamaan eniten alueen maista vuonna 2016. Tämä ei ole yllätys, sillä maan kasvu ei ole pysähtynyt 15 vuoteen. Vaikka 2000-luvun huippulukemiin ei ole enää viime vuosina päästy, ovat luvut edelleen kadehdittavalla tasolla niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin.

Viimeisten arvioiden mukaan Perussa tullaan myös kuluvana vuonna saavuttamaan maltillinen 2,8 prosentin talouskasvu, mikä on hiukan enemmän kuin vuonna 2015 (2,4 prosenttia).

Arvio perustuu Kiinan talouden hidastumiseen sekä raaka-ainehintojen laskuun, jotka ovat lisänneet koettua riskiä sekä aiheuttaneet pääoman pakenemista ja valuutan heikkenemistä kehittyvissä talouksissa. Lähes kolmen prosentin talouskasvun tulevat kuitenkin takaamaan kaksi ilmiötä:

  1. Kuparin tuotannon kasvu. Alustavasti kuparin tuotannon on arvioitu kasvavan jopa 22 prosenttia, Toromocho ja Constancia -hankkeiden operoidessa täydellä kapasiteetilla sekä Las Bambas ja Cerro Verde -hankkeiden laajennusten käynnistäessä tuotantonsa.
  2. Laajojen infrastruktuurihankkeiden edistyminen. Näihin lukeutuvat Liman metron kakkoslinja, Etelän maakaasuputki sekä Talaran öljyjalostamon modernisointi.

Toisaalta, talouskasvua tulevat kuluvana vuonna hidastamaan:

  1. Presidentti- ja parlamenttivaalit. Vaalien arvellaan lisäävän sekä kotitalouksien että yritysten epävarmuutta kulutuspäätöksiin liittyen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilanne kuitenkin tasoittunee toisella vuosipuoliskolla, vaalien jälkeen.
  2. Voimakas El Niño -ilmiö. Erityisesti kesäkuukausina näyttäytyvä sääilmiö koetaan kuluvana vuonna erityisen voimakkaana, mikä on otettu huomioon talousarvioissa. El Niñon valossa inflaation arvioidaan yltävän pahimmillaan jopa 5 prosenttiin, kunnes se tasoittuu jälleen 3,9 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2015 inflaatiotaso oli aiempaa korkeampi, 4,4 prosenttia. 

Mitä tulee julkiseen talouteen, vuoden 2016 budjetissa hallitus esittelee joustavamman julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asetetun tavoitteen. Uusi tavoite on paremmin linjassa yhteiskunnallisten prioriteettien, kuten julkishallinnon uudistamisen ja infrastruktuuri-investointien lisäämisen (ml. terveydenhuolto ja koulutus), kanssa.

Toisaalta, se tulee johtamaan julkisen talouden heikkenemiseen, sillä alijäämätavoite tulee olemaan 2,8 % BKT:sta seuraavan neljän vuoden ajan. Tämän valossa valtion velka (prosenttiosuutena BKT:sta) tulee kasvamaan tulevaisuudessa, vaikkakin hallittavissa olevalla tavalla. Koska rahoitustarpeet uudistuksille tulevat olemaan huomattavat, on valtion turvauduttava kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin yhä useammin, mikä tulee nostamaan julkista bruttovelkaa ulkomaisessa valuutassa sekä vaihtokurssiin liittyvää riskiä.

Valuuttamarkkinoilla  Perun valuutta sol jatkaa heikkenemistään dollariin nähden (vuonna 2015 arvo laski lähes 15 %), pysytellen kuitenkin alueen vakaimpana valuuttana. Keskuspankilla uskotaan olevan hyvät edellytykset ohjata arvonlaskua hallitusti kohti optimaalista tasapainopistettä, antaen puhtia vientikaupalle.

Perun talous tulee kuluvanakin vuonna nojaamaan voimakkaasti alkutuotantoon ja raaka-aineiden vientiin. Vaikka teollisuuden monipuolistamissuunnitelma julkaistiin näyttävästi toissa vuonna, ollaan sen tavoitteista vielä kaukana. Muita haasteita edustavat työikäisen väestön heikko koulutustaso sekä maan alhainen tuottavuuden taso.

Toisaalta, kansainvälisissä vertailuissa Perun investointi-ilmapiiriä kiitellään vuodesta toiseen ja maassa vierailee jatkuvasti suuria ulkomaisia businessdelegaatioita. Viimeisin näyttävä vierailu toteutettiin tammikuun lopussa, jolloin Turkin presidentin Erdoganin matkusti Limaan yli 90 yrityksen seurassa. Helmikuun lopussa Ranskan presidentti Hollande vierailee Perussa yli 40 yrityksen kanssa ja luvassa on myös useita businessdelegaatioita Saksasta vielä ennen vuoden loppua.

Voidaankin todeta, että vaikeasta kansainvälisestä taloustilanteesta huolimatta Peru on edelleen muodikas ulkomaisten sijoittajien keskuudessa, ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet tulisi pyrkiä hyödyntämään myös suomalaisten tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien toimesta.

Juuri lupaavien liiketoimintamahdollisuuksien avittamana EU-maista Ruotsi avaa suurlähetystönsä Limaan kuluvana vuotena.

Päivitetty 16.2.2016

Takaisin ylös