Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 12.2.2016

Työryhmä esittää lakia kansainvälistä avunantoa koskevaan päätöksentekoon

Ulkoministeri Timo Soinille luovutettiin 12. helmikuuta 2016 kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvää lainsäädäntöä käsittelevä mietintö. Mietinnön laatinut ulkoministeriön työryhmä ehdottaa säädettäväksi lain kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä noudatettavasta ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä.

Lakia sovellettaisiin merkittävästä kansainvälisestä avusta päätettäessä.

Lailla luotaisiin Suomeen keskitetty ja yhdenmukainen, ylimpien valtioelinten (valtioneuvoston yleisistunto, tasavallan presidentti ja eduskunta) päätöksentekomenettely kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä varten. Laki sisältää myös kiireellisyysmenettelyn.

Lailla mahdollistettaisiin EU:n yhteisvastuulausekkeen ja keskinäisen avunannon lausekkeen toimeenpano. Laki mahdollistaisi päätöksenteon kansainvälisestä yhteistyöstä myös laajemmin kuin EU:n sisällä, koska avunanto- ja vastaanottotilanteet voivat olla hyvin erilaisia.

Ulkoministeri Timo Soini kiitti maaliskuussa 2015 asetettua työryhmää työn valmistumisesta etuajassa. Soinin mukaan yhteisesti hyväksytyt periaatteet ja kansainvälisen järjestyksen perusteet ovat viimeisten vuosien aikana olleet kovan paineen alla. Suomi on osa Euroopan laajuista muutosta.

"Meidän on arvioitava Euroopan tilanteen muutosta rehellisesti ja tehtävä sen mukaiset johtopäätökset oman kansallisen turvallisuutemme ja kansainvälisen yhteistyömme suhteen. Tätä pohdiskelua käydään meneillään olevan [ulko- ja turvallisuuspoliittisen] selontekoprosessin valmistelussa", ministeri Soini sanoi.

Lainsäädännön oltava kunnossa

Ulkoministeri Soini katsoo lain tukevan yhteistyötä Pohjoismaiden ja EU-kumppanien kesken. Soinin mukaan Pariisin iskut osoittivat, että lainsäädännön tulee olla kunnossa.

Ehdotuksen taustalla ovat vuoden 2012 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa todetut selvitystarpeet kansainvälistä avunantoa koskevan lainsäädännön riittävyydestä. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, Suomen valmiuksien kehittämisestä kansainvälisessä yhteistyössä, sekä kansainvälisen toimintaympäristön muutosten huomioimisesta.

Esityksellä on välitön yhteys sisäministeriössä ja puolustusministeriössä valmisteltaviin hallituksen esityksiin. Kyseisillä esityksillä tarkennetaan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevaa toimialakohtaista lainsäädäntöä, muun muassa viranomaisten tehtävistä, toimivaltuuksista, voimakeinojen käytöstä ja henkilöstön asemasta.

Lisätietoja:
oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, UM, puh. 0295 351 144
puolustusasiainneuvos Helena Partanen, PLM, 0295 140 310
poliisijohtaja Marko Viitanen, SM, puh 0295 488 280

Takaisin ylös