Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 4.4.2016

Jemen: resemeddelande

Risknivå

Lämna landet omedelbart

Ytterligare uppgifter om risknivån

Jemen står inför kaos (konflikt, humanitär katastrof). Det är mycket farligt att resa dit. Vi uppmanar finländare som befinner sig i Jemen att omedelbart lämna landet.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Jemen står på gränsen till kaos (konflikt, humanitär katastrof). Undvik absolut alla resor till landet. Finländare som befinner sig i Jemen uppmanas att lämna landet omedelbart. Läget är spänt och oroligt. Diplomatkåren har lämnat Jemen.

Finlands honorärgeneralkonsulat i Sanaa (Jemen) har temporärt upphört med sin verksamhet.
Det finns för närvarande ingen EU- eller diplomatisk beskickning i Jemen.

Embassy of the Republic of Yemen
Budapester Strasse 37, 10787 Berlin
Tfn: +4930 897 30 50
Fax: +49 30 897 305 82
E-post: info@botschaft-jemen.de

Brottsligheten

Överallt i landet finns en stor risk för utlänningar att bli kidnappade.

Hälsoläget

Hälsovården är primitiv. I kustregionen förekommer malaria, denguefeber och polio samt tidvis riftvalleyfeber. Landets sjukhuskapacitet är synnerligen svag.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Riyadh

Diplomatic Quarter
P.O: Box 94363
RIYADH 11693
SAUDI ARABIA
+966 114 881 515
www.finland.org.sa


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 4.4.2016

Takaisin ylös