Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 18.10.2016

Kosovo: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleistilanne rauhallinen. Pohjois-Kosovossa levottomuudet mahdollisia.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Kosovon turvallisuustilanne on yleisesti ottaen hyvä. YK:n jäsenvaltioista yli 100 on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden.

Pohjois-Kosovon serbialueilla (Pohjois-Mitrovica, Zvecan, Zubin Potok ja Leposavic) levottomuudet ovat mahdollisia, ja sinne matkustavien kannattaa seurata tilannetta tiedotusvälineistä. Suomen edustusto suosittelee Pohjois-Kosovoon matkustamista vain virka- ja muissa välttämättömissä asioissa. Ibar-joen ylittävällä sillalla Mitrovicassa on tiesulku, mutta joen voi ylittää toista reittiä. Mielenosoituksia tulee välttää kaikkialla.

Kosovon poliisi toimii kohtuullisen tehokkaasti maan eteläosissa. Kosovon poliisin toimintamahdollisuudet ovat nykyisin paremmat myös Pohjois-Kosovossa. Kosovossa toimii myös EU:n poliisi-, tulli- ja oikeuslaitoksen kehittämisoperaatio EULEX. Naton rauhanturvaoperaation (KFOR) sotilaat liikkuvat maassa tarkkailutehtävissä.

Liikuntaesteisille matkailijoille Kosovo on haasteellinen ympäristö.

Sähkön ja veden jakelua säännöstellään, mutta hotelleissa on varajärjestelmät.

Yleinen hätänumero Kosovossa on 112 tai 94.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Rikollisuus

Mahdolliseen rikollisuuteen tulee suhtautua samalla tavoin kuin muualla Balkanin ja Välimeren alueella liikuttaessa ja noudattaa tarkkaavaisuutta henkilökohtaisen omaisuuden valvonnassa. Ulkomaalaisiin voi kohdistua ryöstöjä, joten edustusto kehottaa ulkona myöhään liikkuvia varovaisuuteen. Juhlapyhien aikana asuntomurtojen riski kasvaa.

Liikenne

Autonvuokraus on mahdollista (muun muassa Europcar, Hertz, yksityiset yritykset), mutta autot eivät aina ole olleet erityisen hyvässä kunnossa. Vuokrausta tehdessä täytyy tarkistaa auton kunto ja vakuutusten kattavuus, erityisesti suunniteltaessa matkustamista muihin maihin, esimerkiksi Bulgariaan ja Kreikkaan.

Tieverkostoa rakennetaan parhaillaan. Hidastavia tietöitä lukuun ottamatta päätiet ovat enimmäkseen melko hyvässä kunnossa, mutta liikenne on osittain arvaamatonta – liikennepoliisi kuitenkin valvoo ja myös sakottaa, erityisesti ylinopeuksista. Pimeällä liikuttaessa erityisenä vaarana ovat jalankulkijat ja ilman valoja liikkuvat hitaat ajoneuvot, lähinnä erilaiset traktorit. Lumi ja liukkaus yllättävät joka talvi ja koska useimmat autoilijat käyttävät kesärenkaita läpi vuoden, onnettomuusriski on silloin korkea.

Luonnonolot

Kosovossa on mannerilmasto: kevät tulee aikaisin, heinä-elokuussa on hyvin lämmintä, syksy on leuto ja pitkä ja talvet

voivat olla hyvin kylmiä. Lumen määrä vaihtelee. Talvikuukausina on usein sakea sumu, joka haittaa lentoliikennettä.

Maanjäristykset ovat mahdollisia.

Terveys

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Yleinen hätänumero Kosovossa on 112 tai 94, mutta avun saaminen on epävarmaa erityisesti Pristinan ulkopuolella. Hätätilanteessa voi hakeutua lähimpään sairaalaan, mutta terveydenhoitopalvelujen taso vaihtelee. Yksityisiä klinikoita on paljon. Vakavissa tapauksissa myös paikalliset asukkaat tukeutuvat naapurimaiden palveluihin.

Keväisin ja kesäisin luonnossa liikkuvien kannattaa muistaa, että punkkeja esiintyy runsaasti; etenkin pitempään oleskeleville puutiaisaivotulehdusrokote on erittäin suositeltava.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Kosovon pääuskonto on islam, mutta muslimikulttuuriin liittyviä erityisiä käyttäytymissääntöjä ei ole.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Jos on saapunut Kosovoon muualta kuin Serbiasta, eikä passissa ole Serbian maahantuloleimaa, rajan ylitys Kosovosta suoraan Serbiaan ei ole mahdollista, vaan maasta tulee poistua muuta kautta. Kosovon viranomaiset vaativat väestörekisteriotteen mikäli alaikäinen tulee maahan tai matkustaa alueella huoltajan kanssa, jolla on eri sukunimi. Mikäli alaikäisellä on toinen huoltaja, joka ei matkusta alaikäisen kanssa, vaaditaan häneltä tässä tapauksessa oikeaksi todistettu vapaamuotoinen lupa.

Silloin, kun lapsi matkustaa Kosovoon ilman huoltajia/ilman toista huoltajaa tai mukana matkustavalla huoltajalla on eri sukunimi, tarkista Kosovon viranomaisilta, mitä asiakirjoja tarvitaan maahantuloa varten.

Kosovon suurlähetystö Tukholma: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=317530&nodeid=49157&contentlan=2&culture=en-US

Yhteystiedot

Pristinan-suurlähetystö

Str. Perandori Justinian No.19
Pejton
10000 PRISTINA
REPUBLIC OF KOSOVO
+381 387 370 00

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 18.10.2016

Takaisin ylös