Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 12.5.2016

Iso-Britannia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Yleisesti turvallista. Varo taskuvarkaita ja liikennettä. Kansainvälisen terrorismin uhkataso säilynyt vakavana.

Ajankohtaista

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia, matkapäätöksestä vastaa aina matkustaja itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta. Hätätilanteissa vastuu etsintä- ja pelastustoimista on paikallisilla viranomaisilla. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498) mukaisesti.

UM suosittelee erityisesti omatoimimatkaajille matkustusilmoituksen tekemistä. Ohjeet löytyvät osoitteesta matkustusilmoitus.fi (https://matkustusilmoitus.fi). Kattava matkavakuutus on tarpeen. Vakuutusehdot ja vakuutuksen voimassaolo on syytä selvittää ennen matkaa.

Yleinen turvallisuustilanne

Iso-Britannia on suosittu ja yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa, jossa vierailee ympäri vuoden tuhansia matkailijoita päivittäin.

Mahdollisissa poikkeustilanteissa paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa.

Yleinen hätänumero on 999 (ja myös 112).

Ohjeita hätätapauksia varten löytyy myös Britannian hallituksen verkkosivuilta, Government Services:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies


Terrorismi

Britannian viranomaiset arvioivat maahan kohdistuvan terrorismin uhkaa ilmaisulla vakava (severe), joka tarkoittaa, että terrori-iskun mahdollisuus on hyvin todennäköistä (highly likely). Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon toiseksi korkein. Viranomaisilla ei ole kuitenkaan tietoa, että uhka olisi välitön, ja uhan sanotaan liittyvän Syyrian ja Irakin tilanteeseen. Turvallisuusviranomaiset kehottavat suurta yleisöä edelleen valppauteen, mutta taso ei edellytä maahan matkustavilta erityisiä toimenpiteitä.

Pohjois-Irlannista peräisin olevan terrorismin uhkataso Britannialle (Englanti, Skotlanti, Wales) on nostettu viisiportaisen asteikon toiseksi alimmalta tasolta (moderate) seuraavalle tasolle (substantial). Sen mukaan terrori-isku on vahvasti mahdollinen.

Britannian viranomaiset suhtautuvat terrorismin uhkaan erittäin vakavasti. Turvatoimet maan lentokentillä ja joukkotapahtumissa ovat tiukat. Turvatoimet ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Britannian viranomaiset toisin tiedottavat.

Ensisijainen vastuu Britannian alueella olevien henkilöiden turvallisuudesta on maan omilla viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa. Ajankohtaisimman tiedon Britannian uhkatilanteesta saa sisäministeriön (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) verkkosivuilta sekä seuraamalla tiedotusvälineitä, esimerkiksi BBC:n (http://www.bbc.co.uk/news) välittämiä TV-, radio- ja verkkouutisia.

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlantiin matkustavia pyydetään huomioimaan, että alueella voi tapahtua rauhansopimuksen ulkopuolella olevien sirpaleryhmien attentaatteja. Belfastissa voi olla ajoittain levottomuuksia etenkin kesällä ja alkusyksystä järjestettävien uskonnollis-poliittisten ryhmien paraatien aikana. Pohjois-Irlannissa terroriuhasta aiheutuva uhkataso on tasolla vakava (severe), jolloin terrori-iskua pidetään hyvin todennäköisenä (an attack is highly likely). Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon toiseksi korkein.

Rikollisuus

Taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen kannattaa varautua. Ostosalueilla tai julkisissa liikennevälineissä etenkin ruuhkaisina aikoina saattaa tapahtua taskuvarkauksia tai näpistyksiä.

Erityisesti turistisesonkina taskuvarkaudet yleistyvät. Matkustajia kehotetaankin välttämään turhaa passin ja muun omaisuuden mukana kuljettamista, mikäli tilanne ei niin vaadi.

Tärkeimmistä asiapapereista, kuten passista, luottokorteista ja lentolipuista, on hyvä ottaa kopiot ja säilyttää erillään alkuperäisistä tai skannattuna sähköisesti saatavana.

Mikäli passi katoaa tai varastetaan, siitä tulee tehdä ilmoitus paikalliselle poliisille.

Lisää tietoa ja paikallisten poliisien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.police.uk/contact/force-websites/

Liikenne

Vasemmanpuoleinen liikenne vaatii totuttelua ja varovaisuutta jalan ja autolla liikuttaessa.

Kansainväliset lentokentät ovat ruuhkaisia ja matkustajia kehotetaan saapumaan kentille hyvissä ajoin ennen koneen lähtöä.

Julkisissa tiloissa ja lentokentillä liikkujia kehotetaan pitämään laukkunsa ja kantamuksensa koko ajan mukanaan, koska muutoin tunnistamattomat esineet saatetaan poistaa julkisesta tilasta ja hävittää. Matkustajien kannattaa varautua lentokentillä turvatarkastusten aiheuttamiin viiveisiin.

Julkisen liikenteen ja lentokenttäliikenteen ajankohtaisen tilanteen voi tarkistaa BBC:n verkkosivuilta. Lontoon liikennelaitoksen Transport for London:n verkkosivut ovat https://tfl.gov.uk/.

Terveys

Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Oikeus käsittää oleskelumaan lakisääteisen terveysturvan eli ne sairaanhoitopalvelut, jotka myös oleskelumaan oma väestö saa. Lisätietoja Kelan eurooppalaisesta kortista löytyy Kelan verkkosivuilta (http://www.kela.fi/). Kortti ei korvaa matkavakuutusta.

Mikäli vierailun aikana reseptilääkkeet uhkaavat loppua tai tulee tarve käydä lääkärissä, Britannian julkisen terveydenhoitopalvelu NHS:n ilmaiset walk-in-keskukset auttavat. Lähimmän walk-in-keskuksen yhteystietoja voi etsiä NHS:n verkkosivuilta (http://www.nhs.uk/pages/home.aspx).

Jos matkustava tarvitsee poikkeuksellisen kuljetuksen Suomeen esimerkiksi sairastumisen tai onnettomuuden takia, joutuu matkustava itse maksamaan kustannukset. Asianmukainen matkavakuutus kannattaa olla, koska matkavakuutus korvaa tällaisia kustannuksia samoin kuin lisämaksuja ja omavastuuosuuksia hoidosta ja lääkkeistä. Sairaalahoito ja/tai kotiuttaminen voi tulla kalliiksi. Matkavakuutus on mahdollista ostaa vielä lentokentältä ennen koneen lähtöä.

Britannian viralliset pandemiasivut https://www.gov.uk/guidance/pandemic-flu.

Matkailijan on aina hyvä selvittää ennakkoon matkakohteensa tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:

* Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
* Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Ajankohtaiset maahantulosäädökset tulee varmistaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=1&culture=fi-FI

Yksin tai muun henkilön kuin huoltajan kanssa matkustavalla alaikäisellä on oltava mukana huoltajan allekirjoittama lupa matkustamiseen. Lisätietoa:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf.

Yhteystiedot

Lontoon-suurlähetystö

38 Chesham Place
LONDON SW1X 8HW
UNITED KINGDOM
+44 207 838 6200

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.5.2016

Takaisin ylös