Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 30.3.2017

Iso-Britannia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Kansainvälisen terrorismin uhkataso säilynyt vakavana, mikä tarkoittaa, että terrori-iskut ovat mahdollisia. Yleisesti ottaen Iso-Britannia on turvallinen matkustusmaa. Varo taskuvarkaita ja liikennettä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Iso-Britannia on suosittu ja yleisesti ottaen turvallinen matkustusmaa, jossa vierailee ympäri vuoden tuhansia matkailijoita päivittäin.

Mahdollisissa poikkeustilanteissa paikallisten viranomaisten ohjeita tulee noudattaa.

Yleinen hätänumero on 999 (ja myös 112).

Ohjeita hätätapauksia varten löytyy myös Britannian hallituksen verkkosivuilta, Government Services:
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-emergencies/preparing-for-emergencies

Terrorismi

Britannian viranomaiset arvioivat maahan kohdistuvan terrorismin uhkaa ilmaisulla vakava (severe), joka tarkoittaa, että terrori-iskun mahdollisuus on hyvin todennäköistä (highly likely). Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon toiseksi korkein. Viranomaisilla ei ole kuitenkaan tietoa, että uhka olisi välitön, ja uhan sanotaan liittyvän Syyrian ja Irakin tilanteeseen. Turvallisuusviranomaiset kehottavat suurta yleisöä edelleen valppauteen, mutta taso ei edellytä maahan matkustavilta erityisiä toimenpiteitä.

Pohjois-Irlannista peräisin olevan terrorismin uhkataso Britannialle (Englanti, Skotlanti, Wales) on nostettu viisiportaisen asteikon toiseksi alimmalta tasolta (moderate) seuraavalle tasolle (substantial). Sen mukaan terrori-isku on vahvasti mahdollinen.

Britannian viranomaiset suhtautuvat terrorismin uhkaan erittäin vakavasti. Turvatoimet maan lentokentillä ja joukkotapahtumissa ovat tiukat. Turvatoimet ovat voimassa toistaiseksi, kunnes Britannian viranomaiset toisin tiedottavat.

Ensisijainen vastuu Britannian alueella olevien henkilöiden turvallisuudesta on maan omilla viranomaisilla, joiden antamaa ohjeistusta tulee noudattaa. Ajankohtaisimman tiedon Britannian uhkatilanteesta saa sisäministeriön (https://www.gov.uk/terrorism-national-emergency) verkkosivuilta sekä seuraamalla tiedotusvälineitä, esimerkiksi BBC:n (http://www.bbc.co.uk/news) välittämiä TV-, radio- ja verkkouutisia.

Pohjois-Irlanti

Pohjois-Irlantiin matkustavia pyydetään huomioimaan, että alueella voi tapahtua rauhansopimuksen ulkopuolella olevien sirpaleryhmien attentaatteja. Belfastissa voi olla ajoittain levottomuuksia etenkin kesällä ja alkusyksystä järjestettävien uskonnollis-poliittisten ryhmien paraatien aikana. Pohjois-Irlannissa terroriuhasta aiheutuva uhkataso on tasolla vakava (severe), jolloin terrori-iskua pidetään hyvin todennäköisenä (an attack is highly likely). Uhkataso on käytössä olevan viisiportaisen asteikon toiseksi korkein.

Rikollisuus

Taskuvarkaisiin ja muuhun tavanomaiseen rikollisuuteen kannattaa varautua. Ostosalueilla tai julkisissa liikennevälineissä etenkin ruuhkaisina aikoina saattaa tapahtua taskuvarkauksia tai näpistyksiä.

Erityisesti turistisesonkina taskuvarkaudet yleistyvät. Matkustajia kehotetaankin välttämään turhaa passin ja muun omaisuuden mukana kuljettamista, mikäli tilanne ei niin vaadi.

Lisää tietoa ja paikallisten poliisien yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.police.uk/contact/force-websites/

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Vasemmanpuoleinen liikenne vaatii totuttelua ja varovaisuutta jalan ja autolla liikuttaessa.

Kansainväliset lentokentät ovat ruuhkaisia ja matkustajia kehotetaan saapumaan kentille hyvissä ajoin ennen koneen lähtöä.

Julkisissa tiloissa ja lentokentillä liikkujia kehotetaan pitämään laukkunsa ja kantamuksensa koko ajan mukanaan, koska muutoin tunnistamattomat esineet saatetaan poistaa julkisesta tilasta ja hävittää. Matkustajien kannattaa varautua lentokentillä turvatarkastusten aiheuttamiin viiveisiin.

Julkisen liikenteen ja lentokenttäliikenteen ajankohtaisen tilanteen voi tarkistaa BBC:n verkkosivuilta
https://www.bbc.co.uk/travel Lontoon liikennelaitoksen Transport for London:n verkkosivut ovat https://tfl.gov.uk/

Terveys

Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan Kelan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Oikeus käsittää oleskelumaan lakisääteisen terveysturvan eli ne sairaanhoitopalvelut, jotka myös oleskelumaan oma väestö saa. Lisätietoja Kelan eurooppalaisesta kortista löytyy Kelan verkkosivuilta (http://www.kela.fi/). Kortti ei korvaa matkavakuutusta.

Mikäli vierailun aikana reseptilääkkeet uhkaavat loppua tai tulee tarve käydä lääkärissä, Britannian julkisen terveydenhoitopalvelu NHS:n ilmaiset walk-in-keskukset auttavat. Lähimmän walk-in-keskuksen yhteystietoja voi etsiä NHS:n verkkosivuilta (http://www.nhs.uk/pages/home.aspx).

Jos matkustava tarvitsee poikkeuksellisen kuljetuksen Suomeen esimerkiksi sairastumisen tai onnettomuuden takia, joutuu matkustava itse maksamaan kustannukset. Asianmukainen matkavakuutus kannattaa olla, koska matkavakuutus korvaa tällaisia kustannuksia samoin kuin lisämaksuja ja omavastuuosuuksia hoidosta ja lääkkeistä. Sairaalahoito ja/tai kotiuttaminen voi tulla kalliiksi. Matkavakuutus on mahdollista ostaa vielä lentokentältä ennen koneen lähtöä.

Britannian viralliset pandemiasivut https://www.gov.uk/guidance/pandemic-flu

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Yksin tai muun henkilön kuin huoltajan kanssa matkustavalla alaikäisellä on oltava mukana huoltajan allekirjoittama lupa matkustamiseen. Lisätietoa:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/224634/Children_travelling_to_the_UK_leaflet_A5_WEB_final.pdf

Yhteystiedot

Lontoon-suurlähetystö

38 Chesham Place
LONDON SW1X 8HW
UNITED KINGDOM
+44 207 838 6200

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.3.2017

Takaisin ylös