Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 24.4.2018

Taiwan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ön är ett tryggt resemål, mycket få brott mot utlänningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Taiwan är tryggt bara man iakttar normal försiktighet.

I nödfall kan finländare kontakta Finpros kontor i Taiwan:

Finpro Taiwan, Finland’s Trade and Innovation Office
Jari Seilonen, Representative, Senior Advisor
13F, No. 560, Sec. 4, Zhongxiao East Rd., Xinyi Dist., Taipei 11071, Taiwan
Tfn +886 2 8729 1231
Facebook: https://www.facebook.com/FinlandInTaiwan

Brottsligheten

Mindre brott kan inträffa bland annat på livliga "night market" -områden där man bör se upp bl.a. för fickstölder.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Taiwan har det största antalet skotrar per invånare i hela världen. Trafiken är stockad i stadsområdena och man iakttar inte alltid trafikreglerna. Var uppmärksam i trafiken, speciellt då du går över gatan.

Naturförhållanden

Mindre jordskalv förekommer allmänt, framför allt i mitten av ön Taiwan och i havsområdena öster om Taiwan.

Tyfoner är vanliga. Säsongen varar vanligtvis från juni till oktober. Tyfonskadorna är vanligtvis små, de största hoten utgörs av jordskred i bergsområdena på grund av de häftiga regnen.

Regnen kan även orsaka översvämningar i städerna. Det är bäst att hållas inomhus och att undvika framför allt bergsområden under en tyfon.

Kontrollera alltid vädret innan du beger dig på längre vandringar. Uppgifter om vädret och om andra naturfenomen finns på Central Weather Bureaus webbplats: http://www.cwb.gov.tw/

Hälsoläget

Den allmänna hygienen i Taiwan är god. Drick helst inte kranvatten.

Information om olika nödsituationer, kontaktuppgifter till myndigheter i Taiwan samt information om sjukhus som vårdar turister finns på denna engelskspråkiga webbplats: http://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNO=0002068

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Smuggling eller import av knark kan leda till långa fängelsestraff.

Taiwan tillämpar även dödsstraff.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Ytterligare information om inresebestämmelser ges av Taipei Representative Office in Finland, http://www.roc-taiwan.org/FI

Kontaktuppgifter

Finlands generalkonsulat, Hongkong

10/F Club Lusitano
16 Ice House Street
Central

HONG KONG
+852 252 553 85

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 24.4.2018

Takaisin ylös