Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 19.1.2016

Iranin ydinohjelmasovun toimeenpano käynnistyy

Ulkoministeri Timo Soini on tyytyväinen Iranin ydinohjelmasta syntyneeseen sopuun.  Päätös lisää kansainvälistä kauppaa ja kanssakäymistä, mikä myös edistää rauhaa. "Suomen ja Euroopan etuna on saada maat avautumaan, käymään kauppaa ja lisäämään kanssakäymistä."

Iranin ydinohjelmaneuvotteluissa saavutettiin historiallinen sopu niin sanotun E3+3:n (EU, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä) ja Iranin välillä 14. heinäkuuta 2015. Nyt kuusi kuukautta myöhemmin sopimuksen toimeenpano voidaan aloittaa, kun kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ilmoitti 16. tammikuuta Iranin saattaneen loppuun velvoitteet, jotka olivat edellytyksenä toimeenpanon käynnistämiselle.

Samanaikaisesti YK:n, EU:n ja Yhdysvaltojen Iranin ydinohjelmaan liittyvien talous- ja rahoituspakotteiden soveltaminen keskeytettiin sopimuksen mukaisesti. IAEA:n rooli sopimuksen toimeenpanon seurannassa ja Iranin ydinohjelman valvonnassa on jatkossakin keskeinen.

Iranin ydinohjelmasopimusta voidaan pitää kansainvälisen diplomatian voittona 12 vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Iranin palaaminen sopimuksen myötä osaksi kansainvälistä yhteisöä ja kaupankäyntiä on erittäin positiivista.

Ulkoministeri Timo Soini on tyytyväinen Iranin ydinohjelmasta syntyneeseen sopuun.  Päätös lisää kansainvälistä kauppaa ja kanssakäymistä, mikä myös edistää rauhaa.

"Suomen ja Euroopan etuna on saada maat avautumaan, käymään kauppaa ja lisäämään kanssakäymistä. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös poliittiseen puoleen. Sotien rahoittaminen ja tukeminen muuttuu vaikeammaksi."

Päänavaus Suomen ja Iranin poliittisissa suhteissa tehtiin ulkoministerivierailulla jo syyskuussa 2014 ja taloudellisissa suhteissa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan vierailulla joulukuussa 2015. Ministeri Toivakan vientiä edistävällä Team Finland -vierailulla oli mukana lähes 70 yritystä. 

"Iranissa tunnettiin suurta mielenkiintoa muun muassa cleantech- ja biotaloussektoreita kohtaan", kertoo ministeri Toivakka.

"Suomalainen osaaminen on Iranissa tunnettua, meitä arvostetaan ja vastaanotto paikan päällä oli todella lämmin. Suomen ja Iranin väliset kauppasuhteet ja diplomaattiset suhteet ovat hyvällä mallilla, joten pohjatyö on tehty." 

Matkalla oli mukana myös tietoliikennesektorin ja rakennus- ja infrastruktuurialan yrityksiä.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen matkustaa helmikuussa Iraniin luomaan lisää kauppasuhteita, jolloin suomalaisyritykset osallistuvat Iranin ympäristömessuille.

Iranin ydinohjelmasopimus oli saavutus EU:lle ja sen yhteiselle ulkopolitiikalle. EU:n ulkosuhdehallinnolla oli merkittävä rooli neuvotteluissa, ja EU-maat ovat olleet vahvasti sitoutuneita yhteiseen Iran-politiikkaan ja pakotteisiin.

Ydinohjelmasopimus ja sen toimeenpano on tärkeä edistysaskel myös ydinaseiden leviämisen estämisessä. Sopimus vahvistaa joukkotuhoaseita koskevaa kansainvälistä sopimuspohjaa ja ydinsulkusopimusta.

Sopimuksella on vaikutusta Lähi-idän alueen tilanteeseen ja koko kansainväliseen turvallisuuteen. Ydinaseiden leviämisen rajoittamisen lisäksi sen odotetaan vahvistavan rauhaa sekä vakautta Lähi-idässä pitkällä tähtäimellä. Tämä edellyttää alueen valtioilta rakentavaa ulkopolitiikkaa ja roolia alueen kriisien ratkaisemiseksi.

Iranin ja Saudi-Arabian välien kiristyminen on huolestuttavaa. Niiden tulisi pyrkiä laskemaan jännitteitä ja käyttää vaikutusvaltaansa alueen kriisien ratkaisemiseen rauhanomaisesti.

Molempien yhteistyötä tarvitaan niin Syyrian rauhanprosessin kuin Jemenin rauhanponnistelujen edistämiseksi.

Talous- ja rahoituspakotteiden poistaminen avaa uusia poliittisia ja kaupallisia mahdollisuuksia Iranin kanssa, vaikka esimerkiksi asevientikielto jääkin voimaan ja ydinteollisuuteen liittyvien sensitiivisten tuotteiden ja teknologian vienti samoin kuin tiettyjen ohjelmistopakettien, raakametallien ja puolivalmisteiden sekä grafiitin vienti on jatkossa luvanvaraista.

Myös Iranin ihmisoikeustilanteen johdosta asetetut pakotteet jäävät voimaan.

Jatkossakin yritysten tulee Iraniin suuntautuvan kaupan osalta varmistua siitä, että voimassa olevat pakotteet eivät kiellä kyseisten tuotteiden vientiä tai edellytä siltä ennakkolupaa ja että liiketoimeen ei liity pakotelistattuja henkilöitä tai yhteisöjä. Varainsiirtolupia ja -ennakkoilmoituksia ei enää tarvita. Pakotelistalta poistetut iranilaispankit voivat nyt liittyä SWIFT-järjestelmään ja yhteistyö niiden kanssa on mahdollista.

Takaisin ylös