Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 14.1.2016 | Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina

Cleantech-ala nopeassa kasvussa Tanskassa

Tanska on maailman johtavia cleantech-alan maita. Vahvimmat cleantech-sektorit ovat tuulivoima, älykkäät sähköverkot ja biopolttoaineet. Cleantechin nopea kehitys kytkeytyy Tanskan kunnianhimoisiin poliittisiin ilmastotavoitteisiin. Alalle odotetaan kymmeniätuhansia työpaikkoja tulevaisuudessa. Valtio tukee cleantech-alan tutkimusta, startup-toimintaa ja investointeja        

Kuva: Jay Iwasaki
Tuulimyllyjä

Cleantech on ollut jo vuosia Tanskan nopeimmin kasvava teollisuuden ala. Tanskan cleantech-vienti on kasvanut vuosituhannen vaihteen jälkeen keskimäärin kaksi kertaa yhtä nopeasti kuin muu vienti.

Cleantech työllistää Tanskassa arviolta noin 76 000–127 000 henkilöä. Jatkossa alalle odotetaan syntyvän kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Cleantech-ala on kehittynyt maan kunnianhimoisten poliittisten ilmastotavoitteiden myötä. Tanska on kannustanut yrityksiä muuntautumaan yhä vihreämmiksi. Valtio tukee cleantech-alan tutkimusta, startup-toimintaa ja investointeja. Huomioitavaa on myös, miten hyvin Tanska on markkinoinut itsensä maailman ilmastoystävällisemmäksi maaksi.

Poliittiset tavoitteet korkealla

Tanskan tavoitteena on luopua kokonaan fossiilisista polttoaineista vuoteen 2050 mennessä. Lyhyemmällä aikavälillä tavoite on laskea hiilidioksidipäästöjä vuoden 1990 tasosta 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Nykyinen hallitus ajaa kuitenkin tavoitteeksi 37 prosenttia, koska katsoo tavoitteen tulevan kansantaloudellisesti liian kallista. Lisäksi vuonna 2020 tavoitteena on tuottaa 50 prosenttia sähköstä tuulivoimalla.

Tanska käyttää kuitenkin edelleen paljon fossiilisia polttoaineita, vaikka sillä on kunnianhimoisia päästö- ja ilmastotavoitteita. Tanskassa kulutetusta sähköstä 39 % tuotettiin tuulivoimalla, tuulivoiman osuus maan kokonaistuotannosta oli kuitenkin vain 5 %.

Tuulivoima cleantech-alan veturi

Tuulivoiman alalla Tanska on maailman johtava maa. Tuulivoima-ala työllistää Tanskassa 30 000 henkeä ja on näin ollen suurin cleantech-sektori. Tuulivoimaklusteri on painottunut erityisesti Kööpenhaminan alueelle. Valtio panostaa myös vahvasti tämän klusterin kehittämiseen. Tuulivoima-alan menestystä selittää Tanskan vahva panostus tuulivoimaan sähkön tuotannossa.

Tuulivoimateknologian lisäksi muita tärkeitä aloja ovat energiatehokkuutta lisäävät ratkaisut, kuten biopolttoaineet ja älykkäät sähköverkot. Tanskalla on vahva jalansija erityisesti älykkäiden sähköverkkojen komponenttien valmistuksessa. Bioenergian osalta Tanska on yksi johtavista maista erityisesti tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla. Tutkimusta tuetaan myös julkisilla varoilla.

Tutkimusalan vahvuutena pidetään hyvää yhteistyötä elinkeinoelämän ja yliopistojen välillä. Myös cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen on Tanskassa hyvällä tasolla.

Kööpenhaminan kunta edelläkävijä Tanskassa

Kööpenhaminan kunta on Tanskan kuntien edelläkävijä viherryttämisessä. Kunta aikoo olla C02-neutraali jo vuonna 2025. Tavoitteen ratkaisemiseksi kunnan tulee kuitenkin ratkaista esimerkiksi liikenteen aiheuttamat päästöt. Kööpenhamina on valinnut kaksi suomalaisen Linkker-yhtiön sähköbussia testikäyttöön. Sähköbussien testaus liikennöinnissä alkaa vuonna 2016.

Teksti: Kristian Nummelin

Faktoja

  • Vuonna 2014 Tanskan cleantech-alan vienti oli hieman alle 10 miljardia euroa
  • 85 prosenttia Tanskan cleantech-alan viennistä on teollisuustuotteita
  • Tanskassa on 46 tutkimuslaitosta, jotka keskittyvät cleantech-alan tutkimus- ja kehitystyöhön
  • Tanska valmistaa 20 prosenttia maailmassa käytettävistä tuulivoimalaturbiineista
  • 75 prosentissa maailman offshore tuulivoimalaturbiineista on tanskalaista teknologiaa 

Lisätietoja

Päivitetty 14.1.2016

Takaisin ylös