Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Matkustustiedotteet, 24.4.2018

Taiwan: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Saari on turvallinen matkakohde, ulkomaalaisiin kohdistuvia rikoksia hyvin vähän.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Taiwanissa oleskelu on turvallista normaalia varovaisuutta noudattaen.

Hätätapauksissa suomalaiset voivat ottaa yhteyttä Finpron Taiwanin toimistoon:

Finpro Taiwan, Finland’s Trade and Innovation Office
Jari Seilonen, Representative, Senior Advisor
13F, No. 560, Sec. 4, Zhongxiao East Rd., Xinyi Dist., Taipei 11071, Taiwan
Puh. +886 2 8729 1231
Facebook: https://www.facebook.com/FinlandInTaiwan

Rikollisuus

Pikkurikoksia voi tapahtua esimerkiksi ruuhkaisilla ”night market”-alueilla, joissa on syytä olla tarkkaavainen mm. taskuvarkauksien varalta.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Taiwanissa on eniten skoottereita maailmassa suhteessa väkimäärään. Liikenne on kaupunkialueilla ruuhkaista ja liikennesääntöjen noudattaminen toisinaan vajavaista. Liikenteessä tulee olla tarkkaavainen, etenkin teitä ylittäessä.

Luonnonolot

Pieniä maanjäristyksiä esiintyy jatkuvasti pääasiassa Taiwanin saaren keskiosassa ja merialueella Taiwanista itään.

Taifuunit ovat yleisiä. Kausi kestää normaalisti kesäkuusta lokakuuhun. Taifuunien aiheuttamat tuhot ovat yleensä pieniä ja suurimman uhkan muodostavat sateiden aiheuttamat maanvyörymät vuoristoalueilla.

Sateet aiheuttavat tulvia myös kaupunkialueilla. Taifuunin aikana ulkona ja etenkin vuoristossa liikkumista on vältettävä.

Säätilan tarkistaminen ennen pidempiä patikointimatkoja on suositeltavaa. Tietoa säästä ja muista luonnonilmiöistä saa Central Weather Bureaun sivulta http://www.cwb.gov.tw/

Terveys

Yleinen hygieniataso Taiwanissa on hyvä. Hanavettä ei kuitenkaan suositella juotavaksi.

Tietoa erilaisia hätätilanteita varten, taiwanilaisten viranomaisten yhteystietoja sekä tietoja turisteja hoitavista sairaaloista löytyy tältä englanninkieliseltä sivulta: http://eng.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNO=0002068

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Salakuljetuksesta tai huumeiden maahantuonnista voi saada pitkän vankilatuomion.

Taiwanissa on käytössä myös kuolemantuomio.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Maahantulosäännöistä lisätietoja antaa Taipei Representative Office in Finland http://www.roc-taiwan.org/FI

Yhteystiedot

Hongkongin-pääkonsulaatti

10/F Club Lusitano
16 Ice House Street
Central

HONG KONG
+852 252 553 85

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 24.4.2018

Takaisin ylös