Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet
Matkustustiedotteet, 7.4.2017

Japani: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Pääosin turvallinen matkailumaa. Huomioi maajäristyksiin ja taifuuneihin liittyvät vaarat. Seuraa Japanin viranomaisten ohjeita.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen turvallisuustilanne Japanissa on hyvä. Huomioi, että normaalioloissakin Japanin alueella tapahtuu suurempia ja pienempiä maanjäristyksiä lähes jatkuvasti.

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon Japanin luonnon muutkin ääri-ilmiöt kuten taifuunit ja voimakkaisiin sateisiin liittyvät tulvat ja maanvyöryt. Seuraa säätiedotuksia sekä Japanin viranomaisten ohjeita.

Japaniin kohdistuvan terrori-iskun mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois. Japanin viranomaiset soveltavat tehostettuja turvatoimia lentokentillä, satamissa ja rautatieasemilla.

Kriisitilanteessa noudata ensisijaisesti paikallisten viranomaisten evakuointi- ja suoja-alueita koskevia ohjeita, ja seuraa mahdollisuuksien mukaan myös Suomen viranomaisten (Suomen Tokion-suurlähetystö, ulkoministeriö, Säteilyturvakeskus) neuvoja. Tilanteen rauhoituttua ilmoittaudu Suomen suurlähetystöön ja ota mahdollisuuksien mukaan yhteyttä myös omaisiin Suomessa.

Yleinen hätänumero on 110. Puheluun vastataan japaniksi mutta käännetään englantia puhuvalle virkailijalle tarpeen mukaan.

Rikollisuus

Matkailijoihin kohdistuvaa rikollisuutta on Japanissa vähän. Matkailijan kannattaa kuitenkin noudattaa yleistä varovaisuutta ja säilyttää passi, rahat sekä muut tärkeät tavarat turvallisessa paikassa.

Tokiossa tulee usein ilmi tapauksia, joissa erityisesti ulkomaalaisten drinkkeihin on salaa sekoitettu jonkinlaisia huumeita tai tyrmäystippoja. Varsinkin pienissä, halvoissa kapakoissa, joissa ei ole kameravalvontaa, on syytä pitää huolta juomastaan ja matkatovereistaan. Eniten ongelmia on aiheutunut Shinjukun Kabuki-chon ja Roppongin alueiden pienemmissä baareissa. Paikallinen poliisi ja Tokion Metropolihallinnon poliisi kehottavatkin välttämään baareja ja ravintoloita, joihin houkutellaan puoliväkisin kadulta käsin. Juomalaskua voidaan periä väkivallalla uhkaamalla.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Japanissa on vasemmanpuoleinen tieliikenne. Rattijuopumuksen promilleraja on 0. Japanissa ei saa ajaa tai vuokrata ajoneuvoa pelkällä suomalaisella ajokortilla. Täytyy olla myös 1949-mallin Kansainvälinen ajokortti, jota haetaan Autoliitosta: https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti

Luonnonolot

Suurin matkailuriski liittyy luonnonmullistuksiin. Japani sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maa on altis maanjäristyksille ja tulivuorenpurkauksille. Mikäli maanjäristys tapahtuu Japania ympäröivillä merialueilla, on tsunamin eli hyökyaallon riski olemassa.

Japanissa esiintyy kesäisin ja syksyisin taifuuneja, jotka saattavat johtaa paikallisiin tulviin ja maanvyörymiin. Japanin meteorologinen laitos seuraa tarkasti myrskyjen kehittymistä Tyynellä valtamerellä ja ohjautumista Japaniin. Kesän ja alkusyksyn kuukausina kannattaa pyrkiä seuraamaan paikallisia säätiedotuksia televisiosta, sanomalehdistä ja internetistä. Japanin meteorologisen laitoksen verkkosivuilta voi tarkistaa myös englanniksi niin sää-, myrsky- kuin taifuuniennusteita sekä seurata maanjäristyksiä ja niiden voimakkuuksia: http://www.jma.go.jp/

Käytännön tietoa luonnononnettomuuksiin liittyen löytyy Suomen Tokion-suurlähetystön verkkosivuilta: http://www.finland.or.jp/public/default.aspx?nodeid=41318&contentlan=1&culture=fi-FI.

Terveys

Kaikenkattava matkavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Yleinen hygieniataso Japanissa on hyvä. Maassa ei normaalisti esiinny vaarallisia kulkutautiepidemioita.

Noudata huolellista hygieniaa hengitystieinfektioiden estämiseksi.

Sairaustapauksissa englanninkielistä neuvontaa saa maksutta Tokion alueella Himawari Medical Information Service -palvelusta, puh. +81-3-5285 8181. Palvelu toimii päivittäin klo 9.00-20.00.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maan lait ja käytännöt

Jos matkustusasiakirja (passi) katoaa tai varastetaan, tulee asiasta aina tehdä ilmoitus paikalliselle poliisilaitokselle. Japanissa poliisiraportista ei voi kuitenkaan saada kopiota, vaan pelkän ilmoitusnumeron. Tämä numero täytyy säilyttää uuden passin hankkimista varten tai vakuutusyhtiölle tehtävää korvaushakemusta varten. Matkustusasiakirjasta kannattaa pitää matkalla mukana myös kopio.

Japanissa rangaistukset esimerkiksi yleisten järjestyssääntöjen rikkomisesta tai humalakäyttäytymisestä ovat ankarampia verrattuna Suomeen, ja poliisi voi pitää epäiltyä pidätettynä ja kuulusteltavana kymmenestä päivästä 23 päivään poliisilaitoksella. Huumausainerikoksiin liittyvät rangaistukset ja tuomiot ovat myös ankaria.

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot

Tokion-suurlähetystö

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
+81 354 476 000
www.finland.or.jp
www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
twitter.com/FinEmbTokyo

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.4.2017

Takaisin ylös