Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter

Regeringens avregleringsprojekt

Att göra författningarna smidigare, dvs. att avreglera normer är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Avsikten är att vardagen för företag och medborgare ska underlättas genom att man lättar upp och moderniserar regleringen. Avreglering är ett sätt att understödja Finlands ekonomiska tillväxt, stärka konkurrenskraften och främja digitaliseringen. Utrikesministeriet har deltagit med två olika projekt sedan 2017.

Regeringes spetsprojekt logo sv lila

Enklare för familjemedlemmar till tjänstemän i utrikesrepresentationen att arbeta

Finland har ingått överenskommelser med Sydafrika och Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer.

Genom överenskommelserna avskaffas hinder för förvärvsarbete i de mottagande stater som förutsätter ett statsfördrag för att familjemedlemmar ska ha rätt att förvärvsarbeta. Överenskommelserna underlättar också förvärvsarbete för familjemedlemmar till personalen vid främmande staters beskickningar i Finland.

Ytterligare information: Regeringens proposition RP 128/2017 rd

Översyn av lagen om konsulära tjänster

Utrikesministeriet har satt igång ett projekt för att se över det nationella behovet av att uppdatera lagen om konsulära tjänster, till exempel att göra bestämmelserna smidigare och avveckla normer. Enligt den föreslagna lagändringen ska de notarietjänster som utförs vid beskickningarna kunna läggas ut i områden där nätverket av beskickningar är glest och avstånden mellan beskickningarna långa. 

Samtidigt utreds möjligheten att förenkla de administrativa förfarandena i lagen om konsulära tjänster och de konsulära tjänsterna i speciallagstiftningen. Det kan eventuellt medföra att de administrativa kostnaderna sjunker.

Ytterligare information: Regeringens proposition RP 168/2017

Tidigare avregleringsprojekt

Detta dokument

Uppdaterat 10.1.2018

Takaisin ylös