Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 22.12.2014

WHO/vapaaehtoinen yleisavustus

Kuvaus

WHO on Suomelle kansainvälisen terveyspolitiikan kehittämisen tärkein yhteistyökumppani. Suomen WHO-politiikan toimeenpanosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhteistyössä ulkoministeriön (UM) kanssa. Jäsenmaksun (STM) lisäksi WHO:n toimintaa tuetaan kehitysyhteistyövaroista yleisrahoituksella, joka on suunnattu strategisten tavoitteiden ja erityisesti terveyteen liittyvien vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi vähiten kehittyneissä maissa. WHO on YK:n normatiivinen erityisjärjestö, joka johtaa globaalia terveyspolitiikkaa ja toimii asiantuntijajärjestönä sekä pitkän aikavälin terveyspolitiikan rakentajana. Se asettaa terveydenhuollon normeja ja standardeja ja edistää niiden toteutumista. WHO:lla on merkittävä asema tutkimuksen suuntaamisessa ja tutkimustulosten soveltamisessa, ja se valvoo maailmanlaajuisesti terveystilannetta sekä tuottaa terveystilastoja. WHO tukee kehitysmaita terveysjärjestelmien rakentamisessa ja pyrkii parantamaan lääkkeiden saatavuutta niissä. Humanitaarisen avun osalta WHO vastaa globaalin terveysklusterin koordinoimisesta. Esitetään, että Suomi myöntäisi vuosina 2015-17 talousarvion momentilta 24.30.66 (varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdasta 1 (monenkeskinen kehitysyhteistyö) 12 000 000 euroa yleisavustusta Maailman terveysjärjestölle (World Health Organization).

Rahoituspäätös 22.12.2014

12 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

Terveyspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman terveysjärjestö-assessed

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

81000101

Tunnus

UHA2014-054697

Luotu

17.12.2014

Sivua muokattu

1.12.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös