Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 30.7.2015

Vikes, EYD2015 Media ja kehitys

Kuvaus

Media in Development on kolmevuotinen EU-hanke jossa koulutetaan toimittajia kehityskysymyksissä. Hankkeen tavoite on lisätä ns. uusien EU-maiden (Baltian maat, Tsekki ja Slovakia) kansalaisten tietoisuutta globaaleista riippuvuussuhteista ja kehityskysymyksistä median kautta. Hankkeella on kolme pääkohderyhmää: suuri yleisö, toimittajat ja poliittiset vaikuttajat uusissa EU-maissa. Hanke on osa kehitysytheistyön eurooppalaista teemavuotta EYD2015. Hankkeessa on mukana kumppaneita yhteensä seitsemästä EU-maasta (Suomi, Baltian maat, Tsekki, Slovakia ja Iso-Britannia/Irlanti). Vikesillä on projektissa asiantuntijarooli ja hankkeen pääkumppani on virolainen NGO Mondo. Vikes osallistuu hankkeeseen 2015-2017 tarjoamalla kumppaneilleen asiantuntija-apua sekä järjestämällä koulutuksia ja opintomatkoja kehittyviin maihin. Koultukset ja opintomatkat on suunnattu uusista EU-maista tuleville toimittajille. Vikesin komtaktien kautta tomittajille tarjoutuu myös tilaisuus työskennellä yhdessä kehittyvien maiden paikallisetn toimittajien kanssa ja ymmärtää paremmin median ja sananvapauden roolia kehityksessä.

Rahoituspäätös 30.7.2015

5 380 €

Sidottu osuus

5 380 €

Kohdealue

Eurooppa

Toimiala

Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Tuen tyyppi

Kehitystietoisuuden edistäminen

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89900014

Tunnus

UHA2015-022932

Luotu

30.6.2015

Sivua muokattu

6.8.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös