Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 3.7.2015

Eettisen kaupan puolesta ry, Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability

Kuvaus

Hanke on kansainvälisyyskasvatushanke, jossa rakennetaan eruooppalaisia yhteistyöverkostoja ja kasvatetaan tietoisuutta solidaarisuustaloudesta. Solidaarisuustalouden keskeinen ajatus on yritys- ja järjestötoiminnan positiivisten vaikutusten edistäminen. Hanke tou yhteen kehitysyhteistyötsektorin sekä solidaarisuustalouden toimijoita, ja sen tarkoituksena on vastata köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin solidaarisuustalouden kautta. PÅitkällä aikavälillä henke edistää Euroopan unionin tavoitetta turvata ihmisarvoinen elämä kaikille vuoteen 2030 menessä (A Decent Life for All by 2030). Hankkeeseen osallistuu 46 aluetta 23 maasta kehityksen ja solidaarisuustalouden parissa työskentelevien verkostojen kautta. Suomessa hanketta koordinoi Eettisen kaupan puolesta ry. Kohderyhmät: Järjestöt, jotka tekevät globaalikasvatusta tai solidaarisuustalouden edistämistä, kehitysytheistyösektorilla tomivat päättäjät ja viranomaiset, solidaarisuustalouden komiteat. sekä muut järjestöt. Hankkeen tavoitteet ja toiminnot: 1. Solidaarisuustalouden hyvien käytäntöjen (good practice) kerääminen jokaiselta 46 alueelta sekä yhdeksästä kehittyvästä maasta: Kullakin alueella etsitään vähintään yksi esimerkkitapaus, jossa yhteiskunnallinen toimija edistää solidaarisuustalouden keskeisiä arvoja ja on työllään mukana globaalin köyhyyden vähentämisessä. Hyvät käytännöt kootaan selvitykseen, jota jaetaan keskustelutilaisuuksissa sekä poliittisille päättäjille. Hyvistä käytännöistä tuotetaan myös videoreportaaseja. 2. Köyhyyden vähentämisen ja solidaarisuustaloudeen parissa työskentelevien järjestöjen tukeminen ja kehittäminen: Osallistuvat järjestöt koulutetaan hankkeen teemoista ja soveltuvasta metedologiasta hyvien käytäntöjen löytämiseksi. Järjestöt jakavat tietoa eteenpäin omissa verkostoissaan. 3. Yleisen tietoisuuden lisääminen solidaarisuustalouden yleisesti ja tapana vähentää köyhyyttä: Tietoisuutta solidaarisuustaloudesta lisätään mediakampanjalla, elokuvakilpailulla, mobiiliapplikaatiolla sekä erilaisissa tapahtumissa. Tiedonlevitystä tehostavat yhdeksästä kehittyvästä maasta kutsutut vieraat, jotka kiertävät osallistuvilla alueilla.

Rahoituspäätös 3.7.2015

8 550 €

Sidottu osuus

8 550 €

Myönnöt

Kohdealue

Eurooppa

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Tuen tyyppi

Kehitystietoisuuden edistäminen

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89900013

Tunnus

UHA2015-022849

Luotu

24.6.2015

Sivua muokattu

6.8.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Päätös

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös