Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 10.7.2015

Finnwatch, Vastuullisuuden edistäminen eurooppalaisten kaupan omien merkkien tuotannossa

Kuvaus

Finnwatch osallistuu partnerina Euroopan komission rahoittamaan hankkeeseen, jolla pyritään lisäämään vähittäistavaraketjujen omien tuotemerkkien vastuullista tuotantoa. Hankkeen päävetäjänä on skasalainen kansalaisjärjestö ja hankkeeseen osallistuu partnerijärjestöjä 18 Euroopan unionin valtiosta. Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä kuluttajat että kauppojen omien merkkejä myyvät ja tuottavat vähittäistavaraketjut Euroopassa. Hankkeen partnerijärjestöt ympäri Eurooppaa toteuttavat koordinoidusti muun muassa kampanjointitapahtumia, koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä keräävät allekirjoituksia vetoomukseen, jolla vaaditaan kauppojen omien tuotemerkkien vastuullista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa tuotantoa. Finnwatchin päärooli hankkeessa on tuottaa laadukasta tutkimustietoa vähittäistavaraketjujen tuotantoketjuista ja niiden ongelmakohdista. Finnwatch tulee laatimaan kaksi tutkimusta hankkeen aikana ja Finnwatchin tuottamaa tutkimustietoa käytetään Euroopan laajuisesti hankkeessa toteutettavan kampanjoinnin myötä. Finnwatch osallistuu myös hankkeen muuhun toimintaan ja tulee muun muassa kampanjoimaan Suomessa vastuullisen tuotannon puolesta, kouluttamaan suomalaisia järjestöjä aiheen tiimoilta, käymään dialogia vähittäistavaraketjujen kanssa sekä järjestämään hankkeessa Euroopan laajuisesti toteutuvan valokuvanäyttelyn Suomessa.

Rahoituspäätös 10.7.2015

18 789 €

Myönnöt

Kohdealue

Eurooppa

Toimiala

Yksityistäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

FinnWatch

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89900012

Tunnus

UHA2015-022744

Luotu

16.6.2015

Sivua muokattu

6.8.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös