Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 15.6.2015

Maksuosuus YKn asuinyhdyskuntarahastolle UN Habitat

Kuvaus

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää kaupungistumista sekä vähätuloisten asuinolojen parantamista. Ohjelman tavoitteena on tukea kestävää kaupungistumista ja asuntojen riittävyyttä, parantaa slummien asukkaiden elämää ja turvata peruspalvelujen saatavuus. Sen toiminnan tärkeimpiä aloja ovat kaupungistumiseen liittyvät ympäristö- ja ihmisoikeusasiat sekä sosiaaliset kysymykset. Suomi tukee UN Habitatin normatiivisen toiminnan vahvistamistamista sekä Habitatin roolin selkiyttämistä. UN-Habitatin mandaatti tullaan uusimaan ja päivittämään vuonna 2016 järjestettävässä Habitat III –konferenssissa. Ohjelmalla on vahvoja yhteyksiä Post-2015:n kestävän kehityksen agendaan ja sen kaupungistumista koskevaan tavoitteeseen. UN Habitatin toiminnan merkitys tulee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa kaupungistumisen edetessä. Vuonna 2015 Suomi maksaa UN-Habitatin perusrahastoon YK:n maksatuspyynnön mukaisesti 470 000 euroa kuluvan vuoden talousarviosta.

Rahoituspäätös 15.6.2015

470 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

Toimiala

Asuntopolitiikka ja -hallinto 50%
Kaupunkien kehittäminen ja hallinto 50%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890003

Tunnus

UHA2015-019004

Luotu

19.5.2015

Sivua muokattu

13.7.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös