Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 6.7.2015

Tasa-arvo- ja maanhallintakampanja

Kuvaus

Naisten ja miesten tasavertainen oikeus käyttää ja hallita maata ja muita tuotantoresursseja on keskeinen tekijä tasa-arvon toteutumisessa ja riittävän elintason saavuttamisessa. Sukupuolten epätasa-arvo maanhallintakysymyksissä on yhteydessä naisten köyhyyteen kaikkialla maailmassa. Eriarvoisuuden poistamiseen tarvitaan muutosta politiikassa ja sen toimeenpanon tehostamista. Tämä hankkeen tavoitteena on edistää osaltaan tämän muutoksen aikaansaamista. Hankkeen tarkoituksena on järjestää vuosien 2015-2016 aikana UN Womenin johdolla – yhteistyössä aiheen piirissä toimivien järjestöjen kanssa – kampanja, jolla tuodaan esiin sitä tietoa, mitä on olemassa tasa-arvosta maanomistuksen ja –hallinnan suhteen. Tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin, jotta pyrittäessä kohti kestävää kehitystä seurattaisiin systemaattisesti naisten ja miesten oikeuksia omistaa ja hallita maata ja niiden toteutumista ja että ymmärrettäisiin vaikutus yleisesti kehitykseen. Samoin tavoitteena on, että yhä useammat toimijat sisällyttäisivät järjestelmällisesti tasa-arvonäkökulman maanomistus- ja maanhallintatoimintaansa. Naisten taloudellinen voimaannuttaminen on yksi Suomen vaikuttamistavoitteita sekä sukupuolten tasa-arvon suhteen että erityisesti UN Womenin toiminnan suhteen. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat UM:n ihmisoikeusstrategian yksi painopiste. Syyskuussa 2014 Suomi järjesti yhdessä Etiopian ja UN Womenin kanssa korkean tason tilaisuuden YK:n yleiskokouksen yhteydessä naisten maanomistus- ja -hallintakysymyksistä.

Rahoituspäätös 6.7.2015

150 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat (erittelemätön)

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

Sukupuolten välinen tasa-arvo
Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 60%
Maaseudun kehittäminen 40%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892633

Tunnus

UHA2015-017386

Luotu

11.5.2015

Sivua muokattu

13.7.2015

Käsittelyn vaihe

Päätöksenteko
Rahoituspäätös
Varainmyöntöesitys

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös