Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet, 5.6.2015

HAI/Koulujen jälleenrakennusohjelma

Kuvaus

Suomi on osallistunut Haitissa vuonna 2010 tapahtuneen maanjäristyksen jälleenrakennusprosessiin muun muassa tukemalla Latinalaisen Amerikan kehityspankin (IDB) toteuttamaa laajaa opetussektorin jälleenrakennusohjelmaa. Yhteensä 2,7 miljoonan euron tukea allokoidaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 koulujen rakennus- ja kunnostushankkeeseen. Hanke toteutetaan IDB:n, Kirkon ulkomaanavun (KUA) ja Suomen yhteistyönä. Sen puitteissa rakennetaan yhteensä 10 koulua, joista viisi on Suomen rahoittamia. Koulut rakennetaan Haitin opetusministeriön määrittelemille alueille. Opetustilojen ohella kouluihin rakennetaan hallintotilat, kirjastot, saniteettitilat, koulukeittiöt sekä sähköt ja puhtaan veden saanti. Haitin maanjäristys aiheutti yhden nykyhistorian suurimpia humanitaarisia katastrofeja. Noin 1,3 miljoonaa ihmistä jäi ilman asuntoa ja aineelliset vahingot vastaavat 120 %:a maan BKT:sta. Suomi kohdistaa oman apunsa opetussektorille. Koska Suomella ei ole kahdenvälistä kehitysyhteistyötä Haitin kanssa, tavoitteena on tukea niitä toimijoita, jotka parhaiten vaikuttavat Haitissa. Hanke on edennyt koulujen rakentamisvaiheeseen, ja koulujen odotetaan olevan valmiita vuoden 2016 tammikuuhun mennessä. Haitissa on tapahtunut merkittävä rakennuskustannusten hinnannousu jälleenrakennusta seuranneen rakennusbuumin seurauksena, ja alkuperäinen myöntö 2,5 meur ei riitä kattamaan kaikkia kuluja. Tästä syystä hankkeeseen myönnetään 200 000 euron lisärahoitus. Lisärahoitusta tarvitaan hankkeen kestävyyden takaamiseksi ja koulujen rakentamisen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteensä hankkeelle siis allokoidaan 2,7 meur vuosina 2013-2015.

Rahoituspäätös 5.6.2015

200 000 €

Kohdemaa

Haiti

Toimiala

Opetuksen infrastruktuuri 50%
Jälleenrakennus 50%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Erityinen kohderyhmä

tytöt
lapset
nuoret

Rahoituskanava

Latinalaisen Amerikan kehityspankki

Hanke on ohjelmaperustainen

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

33901403

Tunnus

UHA2015-015077

Luotu

22.4.2015

Sivua muokattu

13.7.2015

Käsittelyn vaihe

Tekninen suunnittelu
Laaturyhmäkäsittely
Hanke-esityksen valmistelu

Asian tila

Vireillä

Tämä dokumentti

Päivitetty 30.8.2016

Takaisin ylös