Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 22.10.2015

Suomen puheenjohtajuus Barentsin euroarktisessa neuvostossa vietiin onnistuneesti päätökseen

Suomen kaksivuotinen puheenjohtajuus Barentsin euroarktisessa neuvostossa (BEAC) sai hienon päätöksen, kun ulkoministeri Timo Soini luovutti puheenjohtajuusnuijan seuraavalle puheenjohtajalle, Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville Oulussa 14.–15.10.2015 järjestetyssä BEAC-ulkoministerikokouksessa. Samaan aikaan Barentsin alueneuvoston puheenjohtajuus siirtyi Arkangelilta Kainuulle.

Soini ja Lavrov. Kuva: Juha Sarkkinen
Ulkoministeri Timo Soini ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapasivat Oulussa 14. lokakuuta. Kahdenvälisten keskustelujen päätteeksi ministeri Soini luovutti Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuusnuijan ministeri Lavroville. Kuva: Juha Sarkkinen

Barentsin euroarktisen neuvoston jäseniä ovat kaikki Pohjoismaat, Venäjä ja EU. Oulun kokouksessa olivat läsnä Suomen ja Venäjän ulkoministerien lisäksi Norjan ulkoministeri Børge Brende, Islannin ulkoministeri Gunnar Bragi Sveinsson, Ruotsin pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri Kristina Persson, Tanskan valtiosihteeri Lone Dencker Wisborg sekä EU:n Oslon delegaation päällikkö Helen Campbell. Kokoukseen osallistui lisäksi Barentsin alueneuvoston edustajia ja keskeisiä Barents-yhteistyön sidosryhmiä.

BEAC_Oulu_heads. Kuva: Juha Sarkkinen
Barentsin euroarktisen neuvoston kokous Oulussa lokakuun puolivälissä huipensi Suomen puheenjohtajakauden. Kuvassa vasemmalta Helen Campbell, Lone Dencker Wisborg, Borge Brende, Timo Soini, Sergei Lavrov, Kristina Persson, Gunnar Bragi Sveinsson. Kuva: Juha Sarkkinen.

Suomen kausi sujui hyvin kansainvälisestä tilanteesta huolimatta

Suomen BEAC-puheenjohtajuus 2013–2015 sujui rakentavasti haastavasta kansainvälispoliittisesta tilanteesta huolimatta.

Suomen puheenjohtajuuskauden konkreettisia saavutuksia olivat muun muassa selvitystyö Barents-yhteistyön rahoituksesta, Barentsin alkuperäiskansatyöryhmän rahoituksen varmistaminen, Barentsin alueen tieliikenneverkoston kehittämistarpeiden kartoittaminen sekä Kittilän Barents Rescue -harjoituksen toteuttaminen.

Suomi painotti puheenjohtajuuskaudella myös nuorten mahdollisuuksia osallistua Barentsin alueen tulevaisuuden luomiseen. Suomi pyrki vastaamaan puheenjohtajuuskaudellaan ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin vauhdittamalla Barentsin ilmastonmuutosohjelman toimeenpanoa.

Suomen BEAC-puheenjohtajuus perustui tiiviiseen yhteistyöhön BEAC-maiden hallitusten, alue- ja paikallistason toimijoiden, kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti alkuperäiskansojen edustajien kanssa yhteisen Barents-identiteetin vahvistamiseksi.

Suomi edisti alueellista yhteistyötä BEAC:n, Arktisen neuvoston, Itämeren valtioiden neuvoston ja pohjoisen ulottuvuuden kesken tavoitteena synergian ja tehokkuuden lisääminen. Lisäksi Suomi kannusti Barents-työryhmiä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön.

Laura Quist

Takaisin ylös