Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Publikationer, 21.10.2015

Evaluering av Finlands humanitära minröjning

Syftet med evalueringen var att framställa pålitlig information om Finlands humanitära minröjning och rekommendationer för hur verksamheten borde utvecklas.

Det är frågan om den första evalueringen av Finlands humanitära minröjning. Evalueringen består av två delar: Den första delen är en analys av dokument om Finlands humanitära minröjning under åren 1999–2009 som kompletterats med intervjuer av några personer som deltagit i verksamheten. Den andra delen är en egentlig evaluering av det stöd som getts till humanitär minröjning under åren 2010–2015 inklusive fallstudier från Kambodja och Angola.

Minröjningen har förändrats mycket sedan verksamheten inleddes. Idag finns det mycket färre minor och minoffer. Därför borde utrikesministeriet och de organisationer som genomför minröjningen finna nya metoder och verksamhetsmodeller så att minröjningen skulle anknyta bättre till det övriga utvecklingssamarbetet och olika säkerhetsfrågor.

Takaisin ylös