Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Julkaisut, 21.10.2015

Evaluointi Suomen humanitaarisesta miinatoiminnasta

Evaluoinnin tavoitteena oli tuottaa luotettavaa tietoa Suomen humanitaarisesta miinatoiminnasta sekä suosituksia siihen, miten sitä voisi jatkossa kehittää.

Kyseessä on ensimmäinen evaluointi Suomen humanitaarisesta miinatoiminnasta. Evaluointi koostuu kahdesta osasta: Ensimmäinen osa on asiakirja-analyysi Suomen humanitaarisesta miinatoiminnasta vuosina 1991–2009 ja sitä on täydennetty haastattelemalla joitakin toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Toinen osa on varsinainen evaluointi vuosien 2010–2015 aikana humanitaariselle miinatoiminnalle annetusta tuesta ja siihen sisältyy myös tapaustutkimukset Kambodzhasta ja Angolasta.

Miinatoiminta on muuttunut paljon sen alkuajoista. Miinoja ja niiden uhreja on nykyisin vähemmän, minkä vuoksi sekä UM:n että miinatoimintaa toteuttavien järjestöjen tulisi etsiä uusia tapoja ja toimintamalleja, jotta humanitaarinen miinatoiminta saataisiin paremmin yhdistettyä muuhun kehitysyhteistyöhön ja turvallisuuskysymyksiin.

Tämä dokumentti

Päivitetty 6.3.2018

Takaisin ylös