Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 2.10.2015

Pakistanin ajankohtainen tilanne syksyllä 2015 

Pakistanin myönteinen talouskehitys tulee tarjoamaan merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, joiden kiinnostus on ollut kasvavaa. Poliittinen riski maassa on kuitenkin edelleen suhteellisen korkea johtuen terrorismista sekä maan vaikeista suhteista Intiaan ja Afganistaniin.  Kiina on edelleen Pakistanin tärkein yhteistyökumppani ja tekee maahan suuria investointeja.

Pakistanin talous kehittyy edelleen myönteisesti

IMF:n viimeisimmän arvion mukaan Pakistanin talouden myönteinen kehitys on jatkunut ja kaikki ohjelman ehdot ja tavoitteet on täytetty. Maan taloudellisen kehityksen arvioidaan jatkuvan myönteisenä myös vuoden 2016 aikana ja kasvun kohoavan noin 5,5 prosenttiin.

Talouskasvua tukee erityisesti palvelu- ja rakennussektoreiden myönteinen kehitys ja öljyn hinnan pysyminen alhaalla. Inflaatio on vuoden 2015 aikana ollut ennätyksellisen alhainen, vain 3,2 prosenttia.

Pankkisektorin indikaattorit ovat olleet myönteisiä ja kannattavuus hyvä. Karachin pörssi on ollut eräs maailman tuottavimmista viimeisen vuoden aikana. Maan budjettivaje vuoden 2015 alkupuoliskolla on ollut ennakoitua alhaisempi ja valuuttareservi ennakoitua suurempi (USD 11,6 miljardia) mikä vastaa noin kolmen kuukauden tuontia.

Veronkeräys-järjestelmän uudistukset ovat alkaneet tuottamaan tulosta.

Talouden suurin ongelma on energiasektorin huono toimivuus

Keskimääräinen päivittäisen sähkökatkoksen kesto on noin kuusi tuntia, hävikki on suurta ja maksujen keräys tehotonta. Tariffeja ei ole pystytty korottamaan riittävästi ja niin sanotusta "kiertovelkaongelmasta" ei ole päästy eroon. 

Maksamattomat energialaskut ovat tällä hetkellä noin 2 prosenttia maan BKT:stä. Arvioiden mukaan huonosti toimivan energiasektorin vaikutus maan talouskasvuun on jopa 2–3 prosenttia.  Ongelmia on yritetty selvittää jo useita vuosia siinä kuitenkaan onnistumatta.

Myönteisenä kehityksenä voidaan todeta, että Pakistanin ensimmäinen LNG-terminaali (liquid natural gas) on saatu valmiiksi ja toimitukset käynnistyivät huhtikuussa 2015. Uudet tariffit otettiin käyttöön kesäkuussa 2015.

Iranista tulevan kaasuputken rakennustyö on käynnistynyt

Iranin puolella putki on rakennettu valmiiksi vuoden 2014 aikana. Mikäli kaasutoimitukset Iranista käynnistyvät, on tällä erittäin suuri vaikutus Pakistanin talouden ja energiasektorin kehitykseen. 

Iranin ulkoministeri vieraili Islamabadissa 13.8.2015. Maiden välillä on ollut MFN-sopimus (most favored nation) vuodesta 2005, mutta kauppavaihto on ollut vähäistä.

Haasteellisen yksityistämisohjelman toteutus on jatkunut ja muun muassa maan suurimman pankin (Habib Bank) ja joidenkin energiayhtiöiden yksityistäminen on toteutunut vuoden 2015 aikana. Nämä ovat tuottaneet valtiolle noin miljardi Yhdysvaltain dollaria.

Kaikkiaan yksityistämisohjelma on tuonut valtiolle vuosina 2014–2015 tuloja yhteensä lähes kaksi miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Kiina–Pakistan-talouskäytävä

Kiina–Pakistan-talouskäytävän (China-Pakistan Economic Corridor/CPEC) toteutus on jatkunut. Kiina suunnittelee jopa 44 miljardin Yhdysvaltain dollarin investointeja teihin, rautateihin ja energian tuotantoon seuraavien 10–15 vuoden aikana.

EU:n Pakistanille myöntämä tulli- ja verovapaus (niin sanottu GSP-+) vuoden 2014 alusta lukien on lisännyt Pakistanin vientiä EU-alueelle noin 25 prosenttia.

Terrorismin vastainen taistelu jatkuu­ – tuloksia saavutettu

Pakistanin sisäpolitiikka on keskittynyt viime kuukausina terrorismin vastaiseen taisteluun Pohjois-Waziristanissa, jossa armeijan laaja operaatio on jatkunut jo yli vuoden.  Hallituksen mukaan operaatioon on osallistunut yli 150 000 sotilasta ja se on ollut hyvin menestyksellinen.

Armeijan tappiot ovat olleen pienet ja ääriaineksille olisi aiheutettu suuria, jopa tuhansien taistelijoiden tappioita. Viimeisien armeijan ilmoittama luku on 3 500 eliminoitua terroristia ja noin 300 kaatunutta Pakistanin armeijan sotilasta.

Armeijan johto on ilmoittanut, että vahva läsnäolo Afganistanin rajalla jatkuu ainakin vuoden 2018 loppuun.

Viimeaikoina on käyty keskustelua myös Afganistaniin rajoittuvien itsehallinnollisten heimoalueiden statuksesta (Federal Administered Tribal Areas/FATA), joilla on ollut perinteinen itsehallinto. Pakistanin hallinto- ja tuomivalta eivät ole ulottuneet näille alueille, joissa asuu noin 10 miljoonaa pataani-heimoon kuuluvaa ihmistä.  Merkittävää on, että heimojohtajat ovat pyytäneet alueiden liittämistä Khyber Pakhtunkhwan -provinssiin (KPK).  Asia edellyttää Pakistanin perustuslain muutosta.

Mikäli muutos toteutuisi, olisi sillä merkittäviä vaikutuksia Afganistanin rajamaakuntien vakauttamiselle ja ääriainesten toiminnan rajoittamiselle.

Suomi–Pakistan-suhteet

Suomen vienti Pakistaniin on lisääntynyt 32 prosenttia vuonna 2014 ja tuonti 17 prosenttia. Kokonaiskauppavaihto on edelleen vaatimatonta, eli yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.  Kauppatase oli Suomelle noin 2 miljoonaa euroa negatiivinen.

SuomiPakistan-kauppayhdistyksen tarkoituksena on järjestää suuri yritystapahtuma Lahoressa (maan suurimman 100 miljoonan asukaan Punjabin pääkaupunki) helmikuussa 2016. Edelliset vastaavat tapahtumat järjestettiin vuosina 2014 ja 2015 Islamabadissa, ja niihin osallistui yhteensä lähes 40 suomalaisyritystä.

Kiertävän suurlähettilään Pakistanin-matkan yhteydessä Finnpartnership järjesti "Doing Business with Finland" -tapahtuma Karachissa syykuun lopulla 2015. Finnpartnershipilla on tällä hetkellä kaksi paikallista edustajaa Pakistanissa ja Finprolla kaksi konsulttiedustajaa.

Suomi on indikoinut Pakistanille valmiutensa käynnistää uudestaan vuonna 2004 keskeytyneet investointisuojasopimusneuvottelut ensitilassa.

Suomella on Pakistanissa kolme kunniakonsulia, jotka kaikki edistävät aktiivisesti SuomiPakistan -suhteiden kehitystä ja heidän apunsa yrityksille on ilmaista.

Kunniakonsuleiden yhteystiedot

Pakistanin muut ulkosuhteet

Viime kuukausina Pakistanin ulkosuhteita ovat leimanneet suhteet Afganistaniin ja Intiaan. Kiina on edelleen tärkein kumppani.

Afganistanin osalta tilanne näytti kehittyvän myönteisesti ja Pakistan pystyi edesauttamaan ensimmäisten virallisten keskustelujen käynnistämistä Afganistanin hallinnon ja Afganistanin talebanin edustajien kesken viime kesäkuussa Murreessa, lähellä Islamabadia.

Pakistanin ja Kiinan hallituksen edustajat olivat tarkkailijoina.  Näiden keskustelujen jälkeen tieto taleban-johtaja Mullah Omarin kuolemasta tuli julkisuuteen ja pysäytti neuvotteluprosessin. Kulissien takana sitä kuitenkin yritetään saada uudestaan liikkeelle.

Pakistanin myötävaikutus on edelleen keskeistä neuvottelujen uudelleen käynnistymiselle.

Suhteissa Pakistaniin ja Intiaan on ollut jatkuvia jännitteitä ja Kashmirissa on ollut toistuvia tulitaukorikkomuksia, joista osapuolet syyttävät toisiaan.  Myös siviilejä on menehtynyt tulituksessa rajan kummallakin puolella.

Jälleen kerran USA:n johto on yrittänyt vaikuttaa osapuoliin neuvotteluprosessin käynnistämiseksi. Presidentti Obama on kutsunut pääministeri Sharifin jo toisen kerran valkoiseen taloon lokakuussa 2015.

PakistanIran-suhteita helpottaa huomattavasti viimeaikainen kehitys Iranissa. Kauppasuhteiden elpymisellä olisi suuri vaikutus Pakistanin talouden kehitykseen.

Pakistan–Kiina-suhteet

Pakistanin ja Kiinan välinen poliittinen- ja taloudellinen yhteistyö kukoistaa ja korkean tason vierailuvaihto on tiivistä. 

Rauli Suikkanen

Kirjoittaja on Suomen kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa.

Päivitetty 6.10.2015

Takaisin ylös