Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 30.9.2015

Lähi-idän markkinat vaativat yrittäjiltä sitkeyttä ja rohkeutta 

Lähi-idän ja Persianlahden markkinoilla on tarjolla paljon mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Työskentely alueella vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta.  Ruohonjuuritason tietoa tarvitaan ja tarjotaan niin Suomessa kuin paikan päällä asemamaissa.

Suurlähettiläs Tuula Yrjölä ja suurlähettiläs Pekka Voutilainen kertoivat yrittäjille kolmella eri paikkakunnilla Egyptin ja Saudi-Arabian markkinoista. Kuva: Helena Kiiskinen
Suurlähettiläs Tuula Yrjölä ja suurlähettiläs Pekka Voutilainen kertoivat yrittäjille kolmella eri paikkakunnilla Egyptin ja Saudi-Arabian markkinoista. Kuva: Helena Kiiskinen

Suomen Egyptin-suurlähettiläs Tuula Yrjölä ja Suomen Saudi-Arabian-suurlähettiläs Pekka Voutilainen kävivät kertomassa suomalaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksista Lähi-idän ja Persianlahden markkinoilla Team Finland
-kiertueella Turussa, Tampereella ja Oulussa. Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan yli sata yritystä.  Mukana kiertueella oli myös ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osaston johtoa sekä Team Finland -verkoston jäseniä.

Saudi-Arabiassa suositaan avaimet käteen -ratkaisuja

Suurlähettiläs Voutilainen kertoo, että Saudi-Arabian talous kasvaa edelleen, vaikka öljyn hinta on laskenut. Tilanne ei ole samanlainen kuin öljykriisin aikana 1980-luvulla, jolloin tuonti maahan romahti.   Saudi-Arabia on kilpailtu markkina-alue, mutta esimerkiksi elintarvikesektori, terveydenhuolto, cleantech, koulutus, kaivosteollisuus ja älykäs kaupunkisuunnittelu ovat aloja, joissa löytyy paljon mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. 

Hänen mukaansa Saudi-Arabian liiketoimintaympäristö on ennustettava, mutta sinne on välttämätöntä sitoutua pitkällä tähtäimellä. 

”Ennen liikesuhdetta pitää pystyä luomaan vahva henkilökohtainen luottamus. Ja maassa arvostetaan erityisesti avaimet käteen -ratkaisuja, kokonaisvaltaisia ratkaisuja.”

Voutilainen kehottaakin yrittäjiä toimimaan yhdessä isojen kokonaisuuksien aikaansaamiseksi.

”Olen kuullut liian monta kertaa, että alue ei kuulu strategiaan. Saudi-Arabia ostaa melkein kaikki elintarvikkeet ulkomailta ja esimerkiksi siirtotyöläiset käyttävät yksityissairaaloita, joihin tarvitaan laitteita ja palveluita”, Voutilainen toteaa.

Egyptin talous on alkanut elpyä

Suurlähettiläs Yrjölän mukaan Egyptin kulutusmarkkinat ovat suuret. Maan talous on alkanut elpyä neljän vuoden takaisesta arabikevään vallankumouksesta. Maailman rahtiliikenne kulkee Suezin kanavan kautta ja uusi rinnakkaiskanava vahvistaa entisestään Egyptin kilpailumahdollisuuksia.

Vapaakauppasopimuksia on tehty useiden arabimaiden, Afrikan maiden ja Euroopan unionin kanssa.

”Egyptissä on runsaasti ostovoimaa. Sieltä löytyy ainakin yksi Suomi”, Finnea Pro Oy:n toimitusjohtaja Jouni Järvinen kuvailee kokemuksiaan maassa toimimisesta. Vasemmalla UM:n Egyptin maavastuuvirkamies Ann-Christine Krank. Kuva: Helena Kiiskinen
”Egyptissä on runsaasti ostovoimaa. Sieltä löytyy ainakin yksi Suomi”, Finnea Pro Oy:n toimitusjohtaja Jouni Järvinen kuvailee kokemuksiaan maassa toimimisesta. Vasemmalla UM:n Egyptin maavastuuvirkamies Ann-Christine Krank. Kuva: Helena Kiiskinen

Egypti on Lähi-idän väkirikkain maa, jossa esimerkiksi koulutusmarkkinat ovat suuret. Väestö kasvaa ja tällä hetkellä puolet väestöstä on alle 25-vuotiaita, joiden koulutustaso on matala ja maassa on korkea nuorisotyöttömyys.

”Hallinnolla on kunnianhimoiset tavoitteet liittyen talouskasvuun. Työttömien ja köyhien määrää halutaan laskea, turismia halutaan kasvattaa ja maahan halutaan investointeja. Esimerkiksi koulutuksessa on tekeillä pitkän tähtäimen uudistus ja kiinnostusta Suomea kohtaan on suurta”, hän toteaa.

Suomi vienti Egyptiin on EU-maiden keskitasoa. Maassa toimii 50 suomalaisyritystä ja suomalaisella laadulla on hyvä maine. Egyptissä on kysyntää juuri niille aloille, joissa Suomella on vahvuuksia.

”Näitä aloja ovat ICT, energiatehokkuus, uusiutuva energia, jätteenkäsittely, terveyssektori, rakennusala ja maatalous. Logistiikkahankkeita on paljon, samoin infrastruktuuri- ja rakennushankkeita. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima sekä veden- ja jätteenkäsittely ovat kiinnostuksen kohteita”, Yrjölä kertoo.

”Jäykkää byrokratiaa ja poliittisen prosessin keskeneräisyyttä ei tarvitse pelätä”, hän muistuttaa.

Paikalla oleminen on välttämätöntä

Tilaisuuksissa kuultiin myös yrittäjien kokemuksia toimimisesta alueella. Tamperelainen ohjelmistoyhtiö Piceasoft Oy on kehittänyt ohjelmiston, jolla voidaan siirtää tietoja eri mobiililaitteiden välillä. Tuotteita on tarjolla puhelimen koko myynti- ja huoltoketjuille.  Markkinoita on avautunut arabialueelta.

Toimitusjohtaja Jyri Roselius kehottaa yrittäjiä varautumaan pitkään prosessiin, kun suunnataan tuolle alueelle.

”Kannattaa hankkia suomalainen kumppani, joka on ollut pitkään paikan päällä ja joka ymmärtää paikalliset markkinat ja verkostot. Suhteita on pidettävä yllä paikallisesti ja pidettävä huolta, että kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Referenssit on myös oltava olemassa ja hinnat kohdallaan”, Roselius kertoo.

Käytännön ongelmiin etsitään tietoa

Lääkinnällisteknisiä tukivaatteita valmistavan Lymed Oy:n toimitusjohtaja Teija Toikka ja toimistopäällikkö Riikka Puustinen osallistuivat Tampereen tapahtumaan, koska he ovat aina innolla kasvattamassa yhteistyöverkostojaan sekä Suomessa että ulkomailla. He ovat tehneet kauppaa ulkomaille jo yrityksen ensimetreistä asti.

Teija Toikka ja Riikka Puustinen Lymed Oy:stä kyselivät lisätietoja Egyptin markkinoilla toimimisesta suurlähettiläs Tuula Yrjölältä. Kuva: Helena Kiiskinen
Teija Toikka ja Riikka Puustinen Lymed Oy:stä kyselivät lisätietoja Egyptin markkinoilla toimimisesta suurlähettiläs Tuula Yrjölältä. Kuva: Helena Kiiskinen

”On äärimmäisen tärkeää, että vahvat vientiyritykset ovat tällaisissa tilaisuuksissa rinta rinnan nuorien startup-yritysten kanssa. Vain niin saamme kaikkien kokemukset pöytään mahdollisimman laajalla näkökulmalla”, he kertovat.

Heidän mukaansa yritykselle yhteistyö- ja verkostoitumistapahtumat antavat mahdollisuuden saada apua juuri niihin käytännön asioihin, joiden kanssa painitaan pahimmillaan päivittäin.

”Onneksi tarjolla olevat palvelukonseptit ovatkin jo nykyään muuttuneet, sillä joskus yrittäjälle rahallistakin tukea tärkeämpää ovat ruohonjuuritason tekemisen vinkit, eli minne mennä, kenen kanssa puhua ja mistä kysyä mitäkin tietoa”, Toikka toteaa.

Tapahtumissa esiteltiin myös neljä Lähi-idän tai Persianlahden alueelle kohdistuvaa Team Finland -kasvuohjelmaa, joita ovat FinlandCare, Lähi-idän kumppanuusohjelma FinnConnect, elintarvikeviennin ohjelma Food From Finland sekä koulutusviennin ohjelma Future Learning Finland Gulf.

UM:n Afrikan ja Lähi-idän osaston osastopäällikkö Jarno Syrjälä kertoi oululaisyleisölle Lähi-idän ja Persianlahden mahdollisuuksista. Kuva: Layla Clyne
UM:n Afrikan ja Lähi-idän osaston osastopäällikkö Jarno Syrjälä kertoi oululaisyleisölle Lähi-idän ja Persianlahden mahdollisuuksista. Kuva: Layla Clyne

Ulkoministeriön palvelut yrityksille

Ulkoministeriö ja edustustot maailmalla tarjoavat yrityksille viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä palveluja, joita ovat maatieto, markkinoillepääsy ja liiketoimintaedellytysten parantaminen, kontaktit viranomaisiin, arvovaltapalvelut, ongelmanratkaisu sekä tilojen vuokraaminen. Esimerkiksi edustustoissa voidaan kertoa perustiedot maasta, keskeinen lainsäädäntö ja mitkä sektorit tarjoavat mahdollisuuksia.

Turussa, Tampereella ja Oulussa 21.–23.9. järjestettyjen tilaisuuksien ohjelma ja esitykset.

Helena Kiiskinen
Kirjoittaja työskentelee tiedottajana ulkoministeriön viestintäosastolla.

Takaisin ylös