Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Pakotteet, 30.9.2016

Burundi: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 1.10.2016 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2016/1745 muutetaan Burundin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettua päätöstä (YUTP) 2015/1763 ja jatketaan uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä 31.10.2017 asti. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää ja näille on kiellettyä luovuttaa varoja tai taloudellisia resursseja. Lisäksi päätöksen liitteessä lueteltujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Päätös

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat 2.10.2015 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/1763 ja asetukseen (EU) 2015/1755 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevien henkilöiden varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa heille varoja tai taloudellisia resursseja

Matkustusrajoitteet

  • Burundin poliittisen tilanteen heikentämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista vastuussa olevat henkilöt

Tämä dokumentti

Tämän sivun sisällöstä vastaa Kansainvälisen oikeuden yksikkö

Päivitetty 30.9.2016

Takaisin ylös